Andmekaitse ABC

Andmekaitse ABC õppevideod on loodud eesmärgiga tutvustada nii andmetöötlejale kui ka andmesubjektile, mis on andmetöötlus, kuidas andmetega ümber käia. Miks on vajalikud sellealased teadmised, kuidas saame enda andmeid paremini kaitsta ja kuidas peaksid andmetöötlejad andmetega ringi käima.

Andmekaitse ABC I Andmekaitse vajalikkus

Õppevideo, mis räägib andmekaitse vajalikkusest. Mis on isikuandmed ja andmete töötlemine, kes on vastutav töötleja. Eesmärk on panna inimesi mõtlema andmetest, nende käsitlemisest ja jagamisest. Tuletada meelde, et nõusoleku aluse andmete jagamisel on igal ühel õigus ise otsustada ja millega peaksime andmete avaldamisel või käsitlemisel arvestama.

Loe isikuandmete regulatsiooni kohta:
Isikuandmete kaitse üldmäärus
Isikuandmete kaitse seadus

Enne töötlema asumist loe:
Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse vajalikkusest
Isikuandmete töötleja peamiste kohustuste nimekiri
Lühikokkuvõte Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) suunisest vastutava ja volitatud töötleja kohta

Rikkumisteate info:
Rikkumisteadetest
Esita rikkumisteade
Lühikokkuvõte Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) suunistest rikkumisteadete osas

Loe andmekaitsespetsialisti kohta:
Andmekaitsespetsialistist 
Andmekaitsespetsialisti määramine ja sellest teavitamine
Lühikokkuvõte EAKNi suunisest andmekaitsepsetsialisti osas

Andmekaitse ABC II Miks privaatsus on oluline?

Õppevideo, mis räägib privaatsuse olulisusest. Kas enda jagatud andmeid saab kustutada ja miks me peaksime andmeid kaitsma. Kes on andmesubjekt ja millised õigused annab isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) inimesele oma andmete kaitseks. Eesmärk on panna inimesi mõtlema andmetest, nende käsitlemisest ja jagamisest. Tuletada meelde, et andmete jagamise üle on igaühel õigus ise otsustada ja millega peaksime andmete avaldamisel või käsitlemisel arvestama.

Isiku õigustest saab lugeda lähemalt:
Teavet isikuandmete töötlemisest
Iseenda andmetega tutvumist
Andmete parandamisest
Andmete kustutamisest
Andmete töötlemise piiramisest
Andmete ülekandmisest
Automaatotsustest ja profiilianalüüsist

Suunis õigustest olla unustatud otsingumootorites.

Andmekaitse ABC III Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Õppevideo, mis räägib isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Millega peab andmetöötleja arvestama andmete töötlemisel ja milliseid põhimõtteid IKÜM ette näeb. Millised õigused kohalduvad andmete töötlemiseks ja kuidas tagada andmete täpsus. Eesmärk on andmetöötlejaid kutsuda üles andmeid eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult käsitlema. Rääkida vastutusest, mis andmetöötlejale lasub ning kuidas sellega toime tulla.

Isikuandmete töötleja peamiste kohustuste loetelu kättesaadav SIIN.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted nähtavad SIIN.  
Andmetöötluse läbipaistvus ehk andmekaitsetingimused nähtavad SIIN.
Andmekaitsetingimuste kontrollnimekiri kättesaadav SIIN.
Andmete turvalisuse kohta loe SIIT.

Videovalvest ja teavitussildi genereerijast loe SIIT.

Andmekaitse ABC IV Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Õppevideo, mis räägib isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest, mis üldse on õiguslik alus, kuidas on töötlemine reguleeritud ja mida peaksid andmetöötlejad ennekõike jälgima andmeid töödeldes. Eesmärk on andmetöötlejaid kutsuda üles andmeid eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult käsitlema. Rääkida vastutusest, mis andmetöötlejale lasub ning kuidas sellega toime tulla. 

Isikuandmete kaitse üldmäärus ehk IKÜM kättesaadav SIIN.  
Andmetöötluse õiguslike aluste, sh eriliigiliste isikuandmete töötlemise kohta loe SIIT.
Nõusolekute küsimise kohta loe SIIT.
Nõusoleku kontrollküsimustik kättesaadav SIIN.
Õigustatud huvi analüüsimisest loe SIIT.
Andmekaitsetingimused kättesaadavad SIIN
Andmekaitsetingimuste kontrollnimekiri kättesaadav SIIN.
Andmekaitsespetsialisti määramisest ja teavitamisest loe SIIT.

Andmetöötlusest töösuhetes loe SIIT.

Andmekaitse ABC V Erisused andmete töötlemisele avalikus sektoris

Õppevideo, mis räägib andmete töötlemise erisusest avalikus sektoris. Kuidas avalik sektor andmeid töötleb? Miks ja milles leidub erisusi erasektoriga? Millist eesmärki kannab läbipaistev riigisisene andmete töötlemine? Teemat arutavad Kadri Levand, Andmekaitse Inspektsiooni jurist ja Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsiooni koostöövaldkonna juht. Arutelus ühinevad ka Liisa Ojangu, Andmekaitse Inspektsiooni menetluse valdkonna juht ja Kirsika Berit Reino, Andmekaitse Inspektsiooni rahvusvahelise õiguse valdkonna juht.

Andmetöötluse õiguslikud alused on leitavad SIIN.

Õigustatud huvist saab lugeda SIIT.
Videovalvest ja teavitussildi genereerija info kättesaadav SIIN.
Nõusoleku küsimisest loe SIIT.
Enda andmete küsimise info SIIN.
Teabenõudest loe SIIT
Teabenõude täitmisest loe SIIT.
Dokumendiregistri pidamisest loe SIIT

Andmekaitse ABC VI Andmekaitsespetsialist

Õppevideo, mis räägib andmekaitsespetsialisti vajalikkusest ja kes andmekaitsespetsialist üldse on. Eesmärk on juhtida tähelepanu, miks on andmekaitsespetsialisti üldse asutustel ja ettevõtetel vaja, milline on tema funktsioon ja kasutegur. Teemast räägivad Andmekaitse Inspektsiooni menetluse valdkonna juht ja Tallinna andmekaitsejuht Merit Valgjärv. Vestlust koordineerib Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsiooni koostöövaldkonna juht.

Andmetöötleja kohustuste nimekiri kättesaadav SIIN

Andmekaitsespetsialisti määramisest ja teavitamisest loe SIIT.
Mõjuhinnangu tegemisega tutvu SIIN.
Mõjuhinnangu kontrollnimekirjaga saab tutvuda SIIN
Isikuandmete töötlemise õiguslike alustega tutvu SIIN.
Andmekaitsetingimustega tutvu SIIN.
Nõusoleku küsimisest loe SIIT.
Rikkumisteadete kohta loe SIIT.
Rikkumisteate esitamisest loe SIIT.

Last updated: 28.02.2024