Avaliku teabe seaduse üldjuhend

Juhend on mõeldud asutustele, juhend selgitab head haldustava avaliku teabe seaduse (AvTS) täitmisel.