Praktika

Tule meile praktikale!

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Praktika meiega on hea võimalus avardada teadmisi andmekaitseõigusest ja riigi läbipaistvusest ning puutuda kokku praktiliste päriselu probleemidega oma ala asjatundjate juhendamisel. 

Hoiame kätt pulsil kõige uuematel kohtuotsustel ja tehnoloogilistel arengutel ning panustame andmekaitsevaldkonna kiiresse arengusse. Pakume praktikat ka rahvusvahelise õiguse valdkonnas, mis annab võimaluse teha koostööd oma ala ekspertidega üle kogu maailma. 

AKI pakub praktikantidele paindlikku, aga sisukat praktikaprogrammi.

  • Praktikant valib praktikaprojektide seast projekti, mis on tema praktika põhiülesandeks.
  • Lisaks praktikaprojektile on võimalus osaleda sisulistel koosolekutel-aruteludel, vastata pöördumistele ja olla kaasatud kontrollkäikudel.
  • Praktika aja ja kestuse saab praktikant ise pakkuda.
  • Praktikant saab luua endale sobiva graafiku ehk kui tihti soovib AKI kontoris käia.

Kandideerimiseks saada oma CV koos kaaskirjaga aadressile [email protected]

Lisainfo:
  • praktika ajal tasu ei maksta;
  • praktikantidega sõlmitakse konfidentsiaalsuse leping.
AKI 2025 strateegiat tutvustav visuaal

Last updated: 28.05.2024