Vaide esitamine

Saate esitada vaide inspektsiooni enda tegevuse peale, kui soovite, et vaadatakse üle inspektsiooni otsus või tegevus, mis puudutab Teie õigusi. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud.

Pange tähele!

Kui soovite esitada vaiet teise asutuse peale, kes keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt, siis esitage sekkumistaotlus. Seda saate esitada siis, kui see asutus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõttes.

Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 30 päeva võrra. Täpsemad nõuded vaidele leiate haldusmenetluse seaduse 5. peatükist.

Kui rikutakse mitte Teie, vaid kellegi teise õigusi, siis esitage selle kohta sekkumistaotlus. Sekkumistaotlusega saate ka meile teada anda, kui mõni asutus ei avalda internetis teavet, mida ta avaliku teabe seaduse kohaselt peab avaldama. Sama taotluse saate ka siis esitada, kui rikutakse Teie õigusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest.

  • Logige sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.
  • Täitke pöördumine otse ekraanil, lisades soovi korral ka manuse. Teie nime ja isikukoodi väljad täidetakse automaatselt.
  • Ärge unustage sisestamast e-posti aadressi – praegu saadame vastuse teie pöördumisele ainult e-kirjaga. 
  • Vajutage „Saada“ ning pöördumine jõuab meieni.
  • E-keskkonna eelisena salvestuvad kõik teie pöördumised ka isiklikule töölauale. Nii omate alati ülevaadet, mida olete meile kirjutanud.
     

Sisenege e-keskkonda

Alternatiivina on teil võimalus saata vaie meili teel, kasutades selleks failipõhist näidisvormi. Sel juhul tuleb vaie saata aadressile info[at]aki.ee

Last updated: 10.04.2024