Andmekogude juhend

Juhend on suunatud andmekogude asutajatele ja pidajatele. Juhend annab ülevaate avaliku sektori andmekogude reguleerimise praktilistest küsimustest. Avaliku sektori andmekogud on riigi, omavalitsuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning muude avalikke ülesandeid täitvate isikute andmekogud.