Küpsised

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Milliseid isikuandmeid kogume kui külastate meie veebilehte.

Kui te külastate meie veebilehte, siis kogume teie kohta järgmiseid andmeid:

  • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), millest on võimalik tuletada Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress;

  • Teie kasutatava arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon;

  • Veebilehe külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse muu isikut tuvastava teabega. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Andmeid säilitame 12 kuu jooksul alates veebilehe külastamisest ning pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse. Andmetele võivad lisaks meie töötajatele juurdepääsu saada registrite ja infosüsteemide keskuse töötajad, kellel on selleks meie info- ja sidesüsteemide ekspluatatsiooni ning hoolduse korraldamise ja teostamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus. Muudele isikutele/asutustele võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.


Küpsised

Infoturbe eesmärgil (õiguslik alus: kürberturvalisuse seadus § 7 lg 1 punktid 1 ja 3) kasutame avalikkusele juurdepääsetavatel veebilehtedel CloudFlare’i rakendust, mis lisab kasutaja arvutisse 2 küpsist (_cf_bm ja_ cfuvid). Küpsiste seadmise eesmärk on reguleerida liikluskoormust veebilehe paremaks toimimiseks ning küberintsidentide ennetamiseks ja need ei identifitseeri kuidagi individuaalset külastajat ega jälita tema tegevust veebis.

Rohkem infot viidatud küpsiste kohta on võimalik leida siit

Teenust vahendab Riigi Infosüsteemide Amet. 
 

Last updated: 16.02.2024