AKI menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis

See kord on juhtnööriks inspektsiooni ametnikele, kes annavad kooskõlastusi/arvamusi riigi
infosüsteemi haldussüsteemi esitatud andmekogudele ja muudele objektidele. Ühtlasi on see abiks esitajatele, kes saavad siit ülevaate inspektsiooni seisukohtadest ja nõuetest