Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvatesse küsimustesse oleme kokku kogunud erinevad küsimused, millele meie juristid aitavad igapäevaselt inimestel vastuseid leida. Selleks, et vastuste leidmine oleks kiirem ja hõlpsam, jagasime enim küsitud küsimused gruppidesse valdkondade järgi.

Soovitame tutvuda ka andmekaitse mõistete seletustega, et paremini orienteeruda meie vastustes ja viidatud õigusaktides.

Kui ka siin esitatud vastustest ei ole abi või midagi jääb ebaselgeks, saab küsida täpsustusi helistades nõuandetelefonile või pöörduda kirjalikult aadressile [email protected].

Nõuandetelefonil 5620 2341 nõustame esmaspäevast neljapäevani kl 13-16.

Mõisted

Siin oleme defineerinud peamised andmekaitse mõisted ja küsimused, mis hõlbustavad meie veebilehel ja juhistes paremini orienteeruda.

Loe edasi

Interneti- ja veebitegevused

Internet ja veebimaailm on saanud igapäevaseks abivahendiks info otsimisel, suhtlemisel ning kindlasti mitmetel juhtudel muutunud ka töövahendiks. Oleme siia kokku kogunud erinevad küsimused seoses andmekaitsega, et igaüks saaks ka veebis toimetades paremini mõista andmekaitsega seotud ohtusid ja riske.

Loe edasi

Korteriühistu

Korteriühistus on ühisala ja ühisreeglid. See tähendab seda, et tuleb käituda teiste korteriomanike suhtes heauskselt ning arvestada üksteise õigustatud huve. Selline põhimõte on sätestatud ka korteriomandi- ja korteriühistu seaduses § 12 lõikes 2. Siiski tekib ka korteriühistutes erinevaid küsimusi seoses andmekaitsega, mistõttu oleme koondanud siia enim küsitud küsimused ja vastused.

Loe edasi

Maksehäired

Maksehäire on võlgnevusega seotud informatsioon, mis on avaldatud maksehäireregistris. Maksehäire eesmärk on krediidivõimelisuse hindamine, mille kaudu kaitstakse ka võlgnikku ennast liigseid kohustusi võtmast.

Loe edasi

Töösuhted

Tööandja ja töötaja vahetavad tihedalt erinevaid andmeid, sh isikuandmeid. Tihti võib tekkida ka küsimusi, kas tööandja võib sellist teavet töötajalt küsida ning millised on töötaja õigused seoses andmekaitsega. Siia oleme koondanud kokku kõige tihedamini esitatud küsimused ja vastused seoses andmekaitsega töösuhetes.

Loe edasi

Haridus ja lapsed

Laste teadlikkuse tõstmine nende isikuandmete töötlemisest on nii perekonna, kooli kui ka AKI ülesanne. Oluline on, et eelkõige lapsevanemad mõistaksid kui oluline on lastele selgitada isikuandmete avaldamisega kaasnevaid ohtusid ning tagajärgi, mis võivad kaasneda ning teeksid endast kõik sõltuva, et kaitsta lapse isikuandmeid ebaseadusliku töötlemise eest.

Loe edasi

Kaamerad

Seoses tehnoloogia arenguga on paljud koduomanikud paigaldanud valvekaamerad. Lisaks on kaamerad paigaldatud ka haridusasutustes, linnaruumis ning poodides. Valvekaamerate kasutamisel tuleb järgida ka andmekaitse reegleid ning mõelda läbi, kas ja miks on kaamera paigaldamine vajalik.

Loe edasi

Tervishoid

Terviseandmed on isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema endise, praeguse või tulevase tervisliku seisundi kohta. Terviseandmed on oma olemuselt kõige delikaatsemad andmed ehk eriliiki isikuandmed, mida tuleb kaitsta oluliselt hoolikamalt, kui tavalisi isikuandmeid.

Loe edasi

Ajakirjandus

Meediaväljaanded avaldavad iga päev erinevaid andmeid, sealhulgas ka hulganisti isikuandmeid. Siin saad vastuse küsimustele, kas ajakirjandus võib avaldada isikuandmeid ning mida teha, kui avaldatud teave kahjustab inimest.

Loe edasi

Varia

Siia oleme koondanud erinevate valdkondade andmekaitsega seotud küsimused. Kui ka korduma kippuvate küsimuste vastustest ei ole abi või midagi jääb ebaselgeks, saab küsida täpsustusi helistades nõuandetelefon või pöörduda kirjalikult aadressile [email protected]. Nõuandetelefonil nõustame telefonil 5620 2341 esmaspäevast neljapäevani kl 13-16.

Loe edasi

Last updated: 31.01.2024