Nõuandetelefon

Nõuandetelefon 5620 2341 on abiks pöördujatele õigete vastusteni jõudmisel.
Eraelu kaitse ja riigi läbipaistvuse eest.

Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefon 5620 2341 aitab jõuda pöördujal õigete vastusteni, esmaspäevast neljapäevani vahemikus 13.00-16.00.

Valveametnik ei pruugi küll anda vastust spetsiifilisematele või harva esinevatele küsimustele, kuid üldisemates küsimustes püüab ta aidata ja vajadusel suunata juhiste või vajalike õigusaktide juurde. 

Põhjalikumat selgitust vajavad küsimused palume saata kirjalikult aadressile info[a]aki.ee. Konkreetset menetlust puudutavate küsimustega palume pöörduda menetleva inspektori poole. Inspektsiooni töötajate kontaktid.

Last updated: 10.04.2024