Eraõiguslike avaliku teabe valdajate juhend

Juhend selgitab, milliseid avaliku teabe seaduse nõudeid peavad lisaks asutustele täitma ka
ühingud ja sihtasutused ning füüsilised isikud.