Euroopa Andmekaitsenõukogu suunised

Siit leiab eestikeelsed lühikokkuvõtted Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja juhendmaterjalidest. Samuti jõuab iga teema juurest ka materjalide täispika versioonini, mida saab lugeda veebis või mugavalt enda arvutisse alla laadida.

Andmekaitsespetsialist

Isikuandmete kaitse üldmääruses ettenähtud juhtudel on andmekaitsespetsialisti ehk andmekaitseametniku määramine vastutavale ja volitatud andmetöötlejale kohustuslik. Suunistes kirjeldatakse tema rolli, ülesandeid ja õiguseid.

Loe lähemalt

IKÜM territoriaalne kohaldamisala

Isikuandmete kaitse üldmääruse puhul ei ole oluline mitte ainult sisuline kohaldamisala vaid ka territoriaalne kohaldamisala.

Loe lähemalt

Isiku õigused - õigus olla unustatud otsingumootorites

Suunis õigusest olla unustatud otsingumootorites annab ülevaate, millistel alustel ning tingimustel saab isik taotleda oma nime eemaldamist interneti otsingumootoritest.

Loe lähemalt

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse 

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse on kohustus kõigile vastutavatele töötlejatele, olenemata töötlemise suurusest ja erinevast keerukusest.

Loe lähemalt

Läbipaistvus ehk andmekaitsetingimused

Üks olulisemaid andmekaitse põhimõtteid on andmete töötlemise läbipaistvus ning isikute teavitamine nende andmetega toimuvast.

Loe lähemalt

Nõusolek

Euroopa Andmekaitsenõukogu suunis nõusoleku kohta selgitab nõusoleku kui isikuandmete töötlemise õigusliku aluse olemust, nõudeid ning nõusoleku tagasivõtmist.

Loe lähemalt

Rikkumisteated

Rikkumisteadete suunis oli üks esimestest n-ö baassuunistest, mis koostati seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega.

Loe lähemalt

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia kasutamisest on antud kaks suunist – sotsiaalmeedia kasutajate suunamisest ja sotsiaalmeedia tumedatest mustritest. Antud ülevaates käsitleme mõlemaid.

Loe lähemalt

Vastutav ja volitatud töötleja

Isikuandmete kaitse üldmääruses on oluline osa vastutava ja volitatud töötlejate rollide määratlemisel, kuna seeläbi määratakse osapoolte vastutused ja kohustused.

Loe lähemalt

Videoseadmed

Videoseadmete kasutamisel peab arvestama isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega - õigusliku aluse olemasoluga, tehniliste meetmetega aga ka mõjuhinnangu vajadusega.

Loe lähemalt

Last updated: 11.03.2024