Osale kevadkonverentsi avalikul sessioonil veebis!

13.05.2024 | 11:41

14.-16. mail toimub Lätis iga-aastane kevadkonverents. Konverents toob kokku Euroopa andmekaitse-järelevalveasutused, eesmärgiga luua ühtne raamistik isikuandmete kaitseks Euroopa tasandil. Konverents on ainulaadne üleeuroopaline platvorm praktikate infovahetuseks ja aruteludeks andmekaitsepoliitika parimatest tavadest.
    • Jaga

Sel aastal toimub konverents 32. korda ja leiab esmakordselt aset Läti pealinnas Riias.

14. ja 15. mail toimuvad suletud sessioonid andmekaitseasutuste esindajatele. 16. mai on aga avaliku sessiooni päev, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Konverentsi avapäeva teema on "Rahapesuvastase võitluse eeskirjade ja isikuandmete kaitse üldmääruse navigeerimine: väljakutsed, koostöö ja vastavus".

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Programmi saab vaadata: https://www.dpaspringconference.org/agenda/day-4/

Kevadkonverentsi neljandale päevale saab registreeruda: https://www.dpaspringconference.org/open-day/

Läti Andmekaitse Inspektsioon