Andmekaitsespetsialistide infopäev

10.05.2024 | 10:08

9. mail, mis on ühtlasi ka Euroopa päev toimus Andmekaitse Inspektsioonis (AKI) haiglate ja kiirabide andmekaitsespetsialistidele (AKS) suunatud infopäev.
    • Jaga

Ürituse avas meie jurist Grete-Liis Kalev, kes käis kiirelt läbi AKS-i rolli organisatsioonis, selle tähtsuse ja mis ülesandeid selles rollis tuleb täita. „Kui isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) kuus aastat tagasi vastu võeti, tekkis võrdlemisi palju segadust andmekaitsespetsialist rolli ümber ja üle. See ei tähenda, et andmekaitset poleks varem eksisteerinud“.

Olulise ettekande viimase aja erinevate andmelekete taustale mõeldes, tegi Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse ekspert Andres Klemm, kes rääkis olukorrast küberruumis ja tutvustas viimase kolme aasta näitel statistikat ning rääkis peamistest ohtudest. Andmekaitse on oluline ja küberturvalisus on üks suur osa, kuhu selles valdkonnas kindlasti panustada. Siinkohal võttis sõnajärje üle RIA järelevalveosakonna juhtiv ekspert Aare Purk. Tema tõi välja tervikluse, konfidentsiaalsuse ja kättesaadavuse olulisuse. Ta sõnas: „Kui kogu infoturve elab selle „kolme vaala“ seljas on kõik korras“. Veel toonitas ta artikkel 29 tähtsust ja arutles tehnilise dokumentatsiooni osatähtsust andmekaitses ning kuidas AKS sellesse panustada saab.

Enne elavat arutelu lõpetas infopäeva inspektsiooni jurist Kirsika Kuutma, kes tutvustas menetluste näitel, millised tervishoiuteenuse osutamist puudutavad probleemid enim AKI lauale jõuavad.

Arutluse all olid mh küsimused - millal võib patsiendi andmeid haiglas vaadata? Kas meditsiinitöötaja võib tuttava või kolleegi andmeid vaadata? Mida AKS saab ära teha?

Lõpetuseks ka väike meeldetuletus AKS-i tööülesannetest IKÜM-i järgimise jälgimisel:

  • Koguda teavet isikuandmete töötlemise toimingute kohta.
  • Analüüsida ja kontrollida isikuandmete töötlemise toimingute õiguspärasust.
  • Teavitada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat ning anda neile nõu ja soovitusi.


Kohtumiseni järgmisel põneval infotunnil.