Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvatesse küsimustesse oleme kokku kogunud erinevad küsimused, millele meie juristid aitavad igapäevaselt inimestel vastuseid leida. Selleks, et vastuste leidmine oleks kiirem ja hõlpsam, jagasime enim küsitud küsimused valdkondade järgi.

Kui ka siin esitatud vastustest ei ole abi või midagi jääb ebaselgeks, saab küsida täpsustusi helistades nõuandetelefon või pöörduda kirjalikult aadressile [email protected].

Nõuandetelefonil nõustame telefonil 5620 2341 esmaspäevast neljapäevani kl 13-16. Kirjalike pöördumiste kohta saab lähemalt lugeda siit.

Avalik teave

Avalik teave on avalikke ülesandeid täites koostatud, loodud või saadud teave üldiseks kasutamiseks. Teisisõnu, see on avaliku sektori valduses olev info, olenemata sellest, kas teave on registreeritud dokumendiregistris või mitte. Kui teil tekib küsimusi mingile teabele juurdepääsupiirangu kehtestamise seaduslikkuses, võtke ühendust inspektsiooniga.

Loe edasi

Teabenõue

Teabenõudega saab küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Teabevaldaja on kohustatud tagama juurdepääsu enda valduses olevale avalikule teabele. Teabenõudega saab asutus välja anda konkreetset teavet või dokumenti, mis on olemas.

Loe edasi

Juurdepääsupiirang

Juurdepääsupiiranguga teave on teabevaldaja valduses olev teave, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang(ud) seaduses sätestatud korras. Ehk siis teabevaldaja saab oma valduses olevale teabele juurdepääsu piirata üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus.

Loe edasi

Dokumendiregister

Dokumendiregister on oluline töövahend tagamaks asutuse tegevuse avalikkust ja ligipääsu avaliku teabe juurde ning see on võrgulehe vaadatavamaid osi. Dokumendiregistrisse kantakse andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud asutuse tegevuse käigus.

Loe edasi

Last updated: 09.01.2024