Menetlusotsused

Andmekaitse Inspektsioon teostab riiklikku järelevalvet isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse üle.

Ettekirjutused

Avaldame oma ettekirjutused pärast otsuse jõustumist. Avaldamise eesmärgiks on praktika läbipaistvus. Ettekirjutus jõustub kättetoimetamisega.

Varasemate ettekirjutustega saate tutvuda saates teabenõude.

vaata lähemalt

Vaideotsused

Andmekaitse Inspektsioon avaldab vaideotsused pärast otsuse jõustumist. Avaldamise eesmärgiks on praktika läbipaistvus. Vaideotsus jõustub kättetoimetamisega.

Varasemate vaideotsustega saate tutvuda saates teabenõude.

Vaata lähemalt

Last updated: 05.01.2024