Kohtulahendid

Siit leiad Andmekaitse Inspektsiooniga seotud kohtulahendite otsused vastavalt jõustumise aastale.
Haldusasja nr Lahendi kuupäev Teema Kaebaja Kohtuotsus
3-22-1200 27.05.2024
  • Veebilehel infopank.ee isikuandmete töötlemine
  • Endiste juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete varasema ettevõtluses osalemise kohta teabe avalikustamine
  • Muude seotud isikute andmete avalikustamine
  • Avaandmete direktiivi lisa 1 p 5
AS Äripäev

27.05.2024 Tallinna Ringkonna kohtu otsus

27.10.2022 Tallinna Halduskohtu otsus

3-21-1749 28.05.2024
  • Veebilehtedel Kreedix, Register ja Storybook inimeste krediidi- ja maineskooride loomine ja avaldamine
  • Isikuandmete töötlemine indekseerival viisil
Kreedix OÜ, Register OÜ ja Storybook OÜ

28.05.2024 Tallinna Ringkonna kohtu otsus

01.07.2022 Tallinna Halduskohtu otsus

4-23-742/78 20.06.2024
  • juriidilise isiku vastutuse eeldused IKÜM-ist tuleneva trahvi kohaldamisel (KarS § 14, IKÜM art 83)

AS Ida-Tallinna Keskhaigla 20.06.2024 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus
3-22-265 14.12.2023
  • Võlaandmete avalikustamine sotsiaalmeedias
Eraisik

14.12.2023 Tallinna Ringkonna kohtu otsus

21.10.2022 Tallinna Halduskohtu otsus I aste

3-23-1821 20.12.2023
  • maksehäire avaldamine, andmesubjekti ülemäärane kahjustamine
Creditinfo Eesti 20.12.2023 Tallinna Halduskohtu otsus
3-22-820 22.02.2024
  • maksehäireregistri andmete õigsuse kontrollikohustus (IKS § 10)
Creditinfo Eesti

22.02.2024 Tallinn Ringkonna kohtu otsus

23.11.2022 Tallinna Halduskohtu otsus I aste

Last updated: 11.07.2024