Õigustatud huvi

Isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) tuginedes põhineb isikuandmete töötlemine sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi.

Juhend on suunatud andmetöötlejatele. Isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM) tuginedes põhineb isikuandmete töötlemine sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi. Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on põhjendus, seda läbipaistvam on andmetöötlus. Kuidas kasutada õigustatud huvi, selle kohta valmis Andmekaitse Inspektsioonil juhend.

Last updated: 22.05.2024