Juhend kaamerate kasutamise kohta

Juhend on mõeldud kõigile, kes soovivad paigaldada kaamera või kelle paigaldatud kaamera võiks riivata kellegi teise eraelu.

Kõik eraisikud, era- ja avaliku sektori esindajad, kes soovivad kaamera paigaldada peavad kaaluma ja hindama, kas kaamera paigaldamisega riivatakse teiste inimeste õigust eraelu puutumatusele. Õigus eraelu puutumatusele ei piirdu ainult koduseinte vahel toimuvaga, vaid kehtib üldiselt kasutatavas ruumis või alal. Eraelu puutumatuse kaitseala hõlmab ka inimese suhtlemist teiste inimestega, isegi kui see toimub avalikus ruumis. Juhend on kehtestatud isikuandmete kaitse seaduse § 56 lg 2 punkti 1 aluse.

Last updated: 18.04.2024