Üldjuhend on suunatud kõigile sektoritele ega sisalda soovitusi kitsamatele tegevusvaldkondadele. Andmetöötleja peab jälgima nii õigusnorme ja õiguspraktikat kui ka infotehnilist arengut, sellest tulenevaid võimalusi ja ohte. Kuid norme rakendavad ja tehnoloogiat kasutavad ikkagi inimesed. Andmeid töötleva ettevõtte/asutuse töökorraldus on kõige alus.

Last updated: 18.04.2024