Juhendid

Siit leiad meie koostatud juhendid teabe avalikkuse kohta. Juhendid on sisse juhatatud lühikese lõiguga, mille põhjal saad otsustada, kas laed alla PDF formaadis juhendi. Loodame, et leiad siit endale kasulikku materjali.

Avaliku teabe seaduse üldjuhend

Juhend on mõeldud asutustele, juhend selgitab head haldustava avaliku teabe seaduse (AvTS) täitmisel.

Loe edasi

Eraõiguslike avaliku teabe valdajate juhend

Juhend selgitab, milliseid avaliku teabe seaduse nõudeid peavad lisaks asutustele täitma ka ühingud ja sihtasutused ning füüsilised isikud.

Loe edasi

Andmekogude juhend

Juhend on suunatud andmekogude asutajatele ja pidajatele. Juhend annab ülevaate avaliku sektori andmekogude reguleerimise praktilistest küsimustest. Avaliku sektori andmekogud on riigi, omavalitsuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning muude avalikke ülesandeid täitvate isikute andmekogud.

Loe edasi

AKI menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis

See kord on juhtnööriks inspektsiooni ametnikele, kes annavad kooskõlastusi/arvamusi riigi
infosüsteemi haldussüsteemi esitatud andmekogudele ja muudele objektidele. Ühtlasi on see abiks esitajatele, kes saavad siit ülevaate inspektsiooni seisukohtadest ja nõuetest

Loe edasi

Last updated: 19.12.2023