Avalikule teabele juurdepääsu piiramise tähtaegadest

PrintPDF Share

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 40 lõige 1 sätestab, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest ning kuni vajaduse möödumiseni või sündmuse saabumiseni, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Asutuse juht võib seda tähtaega kuni viie aasta võrra pikendada, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib. Ehk siis seadusandja on selgesõnaliselt ütelnud, et algselt kehtestatud piirangu tähtaega võib kuni viie aasta võrra pikendada. See ei tähenda seda, et sellist piirangu tähtaja pikendamist võib teha korduvalt.  Seega kehtib 5+5 põhimõte.

Ei ole välistatud, et mõned eriseadused näevad teatud andmete osas ette erinevad tähtajad (nt. vangistusseadus) ja sellisel puhul tulebki lähtuda eriseaduses toodud piirangutähtaegadest. Kui aga erinorm puudub, lähtutakse AvTS-i üldistest põhimõtetest.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner