Sekkumistaotlus

Sekkumistaotluse alusel käsitleme pöördumist vastavalt asjaoludele kas kaebusena, vaidena teise haldusorgani tegevuse peale või märgukirjana.

Sekkumistaotluse saate esitada meie e-keskkonnas

  • Logige sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.
  • Täitke pöördumine otse ekraanil, lisades soovi korral ka manuse. Teie nime ja isikukoodi väljad täidetakse automaatselt.
  • Ärge unustage sisestamast e-posti aadressi – praegu saadame vastuse teie pöördumisele ainult e-kirjaga. 
  • Vajutage „Saada“ ning pöördumine jõuab meieni.
  • E-keskkonna eelisena salvestuvad kõik teie pöördumised ka isiklikule töölauale. Nii omate alati ülevaadet, mida olete meile kirjutanud.
     

Sisenege e-keskkonda

Soovi korral võite esitada sekkumistaotluse ka meili teel


Alternatiivina on teil võimalus saata sekkumistaotlus meili teel, kasutades selleks failipõhist näidisvormi. Sel juhul tuleb sekkumistaotlus saata aadressile info[at]aki.ee

  • Sekkumistaotlus tuleb (digi)allkirjastatult saata aadressile info[at]aki.ee.
  • Teise inimese nimel saate meile sekkumistaotluse esitada, kui Teil on selleks tema volikiri või olete tema seaduslik esindaja: nt lapsevanem või eestkostja.

Sekkumistaotluse liigid vastavalt pöördumise sisule

Kaebus 

Kaebuse enda eraelu kaitseks saate meile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine. 

Kaebuse sisu nõudete kohta saab lugeda haldusmenetluse seadusest.

Kaebuse lahendame 30 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 60 päeva võrra.

Inspektsiooni tegevus on suunatud rikkumise lõpetamisele.

Laimu ja au teotamise asju ning lepingu rikkumisega seotud vaidlusi lahendab kohus. Ainult kohus saab mõista välja kahjuhüvituse ning kohustada laimajat ebaõigeid fakte ümber lükkama. 

Vaie teise haldusorgani tegevuse peale

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui avaliku teabe valdaja keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt. Seda siis, kui see asutus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõttes.

Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest.

Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud. Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 30 päeva võrra.

Täpsemad nõuded vaidele leiate haldusmenetluse seaduse (HMS) 5. peatükist.

Märgukiri

Märgukirjaga saate juhtida asutuse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös.

Märgukirjaga saate teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks.

Märgukirjaga saate teada anda Teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt Teie enda õigusi. Näiteks kui mõni asutus ei avalda internetis teavet, mida ta avaliku teabe seaduse kohaselt peab avaldama; või kui isikuandmete töötleja on avalikustanud Teie tuttava isikuandmed.

Märgukirjale vastatakse 30 päeva jooksul.

Last updated: 10.04.2024