Ringkirjad

Teadlikkuse tõstmiseks koostame vahetevahel juhiseid ja meeldetuletusi andmekaitse südameasjade kohta. Siit leiad kõik meie eelnevalt välja antud ringkirjad ja kõik värskelt valminud ringkirjad.

Perearstidele (koostöös Tervisekassaga) (2023)

Ringkiri on ajendatud meieni jõudnud infost, mille kohaselt võib perearstide poolt asutusiseselt kasutatavates infosüsteemides olla isikuandmeid, mille töötlemiseks õiguslik alus puudub.

Loe edasi

Koolidele (2023)

Ringkirjas oleme välja toonud koolides enam levinud olukorrad ja probleemid, mille kohta saab inspektsioon kõige rohkem küsimusi või mille osas oleme märganud vajakajäämisi.

Loe edasi

Andmekaitsespetsialistile (2023) 

Ringkirjas toome välja andmekaitsespetsialisti olulise rolli. Iga organisatsioon töötleb vähemal või suuremal määral isikuandmeid. Isikuandmed on väärtuslik vara, mida tuleb kaitsta volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Loe edasi

Töötajate e-postkasti sisu töötlemine (2023)

Ringkirjas anname ülevaate, kuidas tuleks käituda töötajate e-postkastidega ja kuidas tagada seeläbi isikuandmete korrektne töötlemine.

Loe edasi

Erakondadele (2021)

Erakonna usaldusväärust näitab kuidas ta oma valijate andmetega ümber käib!Toome ringkirjas muuseas välja, mida tuleks jälgida valimiskampaania korraldamisel ja mida tuleks selgitada nõusoleku küsimisel.

Loe edasi

Kindlustusseltsidele (2021)

Ringkirjas selgitame isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) tulenevaid nõudeid kindlustusseltsidele ja selgitame kuidas peaks toimuma korrektne terviseandmete töötlemine. 

Loe edasi

Last updated: 28.05.2024