Ringkirjad

Teadlikkuse tõstmiseks koostame vahetevahel juhiseid ja meeldetuletusi andmekaitse südameasjade kohta. Siit leiad kõik meie eelnevalt välja antud ringkirjad ja kõik värskelt valminud ringkirjad.

Perearstidele (koostöös Tervisekassaga) (2023)

Ringkiri on ajendatud meieni jõudnud infost, mille kohaselt võib perearstide poolt asutusiseselt kasutatavates infosüsteemides olla isikuandmeid, mille töötlemiseks õiguslik alus puudub.

Lae alla

Koolidele (2023)

Ringkirjas oleme välja toonud koolides enam levinud olukorrad ja probleemid, mille kohta saab inspektsioon kõige rohkem küsimusi või mille osas oleme märganud vajakajäämisi.

Lae alla

Andmekaitsespetsialistile (2023) 

Ringkirjas toome välja andmekaitsespetsialisti olulise rolli. Iga organisatsioon töötleb vähemal või suuremal määral isikuandmeid. Isikuandmed on väärtuslik vara, mida tuleb kaitsta volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Lae alla

Töötajate e-postkasti sisu töötlemine (2023)

Ringkirjas anname ülevaate, kuidas tuleks käituda töötajate e-postkastidega ja kuidas tagada seeläbi isikuandmete korrektne töötlemine.

Lae alla

Erakondadele (2021)

Erakonna usaldusväärust näitab kuidas ta oma valijate andmetega ümber käib!Toome ringkirjas muuseas välja, mida tuleks jälgida valimiskampaania korraldamisel ja mida tuleks selgitada nõusoleku küsimisel.

Lae alla

Kindlustusseltsidele (2021)

Ringkirjas selgitame isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) tulenevaid nõudeid kindlustusseltsidele ja selgitame kuidas peaks toimuma korrektne terviseandmete töötlemine. 

Lae alla

Last updated: 01.02.2024