Struktuur ja koosseis

Inspektsiooni koosseisus on 33 teenistuskohta. Teenistuskohtade loetelu leiab Töötajate kontaktid alt.

Teenistuskohtade nimetused määrab peadirektor käskkirjaga.

Pille Lehis

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Pille Lehis on varasemalt töötanud Maksu- ja Tolliametis, kus ta alustas aastal 2005. Tema esimene ametikoht oli kohtumenetluse jurist, kuid edasise karjääri käigus jõudis Pille edukalt töötada Maksu- ja Tolliameti juriidilises osakonnas vanemjuristi, peajuristi, tiimijuhi ning kohtumenetluse valdkonnajuhina. Enne Maksu- ja Tolliametisse tööle asumist töötas Pille Lehis konsultandina notaribüroos.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina osaleb Pille Lehis Euroopa Andmekaitsenõukogu ning Euroopa Nõukogu juures tegutseva konventsioon 108 nõuandva komitee töös.

Pille Lehis on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina alustas ta 19. augustil 2019. 

 Telefon: 627 4135
pille.lehis@aki.ee

Inspektsiooni peadirektori määrab ametisse justiitsministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamuse.

Kandidaadi valib eelnevalt välja Riigikantselei avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Peadirektori ametiaeg kestab 5 aastat.

Inspektsiooni menetlusdokumentidele kirjutab alla menetlev ametnik. Tema tegevuse vaidlustamisel tehtavale vaideotsusele (väärteoasjas määrusele) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Haldusalasele ja teabenõuetega seotud kirjavahetusele kirjutab alla arendusdirektor või teda asendav ametnik.

Finantsdokumentidele (lepingud, voli- ja garantiikirjad) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik, arendusdirektor annab kaasallkirja. Kui arendusdirektor asendab peadirektorit, siis annab kaasallkirja vanemspetsialist. Käskkirjadele kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Last updated: 24.11.2023