Majandusteave

Raamatupidamisteenust osutab inspektsioonile Riigi Tugiteenuste Keskus. Infotehnilist vara haldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Andmekaitse Inspektsioon riigihankeid korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Info korraldatavate riigihangete kohta leiab riigihangete registrist.

Alla riigihanke piirmäära jäävate väikeostude hinnapakkumised on leitavad AKI dokumendiregistrist. Väikeostude eeldatav maksumus käibemaksuta on alates 5000 eurost. Otsimisel kasutage pealkirja "Väikeostus".

Pangakontod ja e-arved

Riigilõivud (sh maksekäsu kiirmenetlus) ning muud riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele maksmisele kuuluvad summad on võimalus tasuda alljärgnevatele kontodele. Maksekorraldusele tuleb riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele ülekantava summa saajaks märkida  Rahandusministeerium ning alljärgnev arveldusarve number.

  • SEB pank – EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank – EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank –  EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  – EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

viitenumber 4100081857

E-arved

Meeldetuletuseks, et alates 01.07.2019 saab avalikule sektorile saata ainult masintöödeldavaid arveid ehk e- arveid. See nõue tuleneb raamatupidamisseaduse §-st 71. 

Andmekaitse Inspektsioon ei võta edaspidiselt vastu ainult pdf-kujul olevaid arveid. 

E-arve saatmise võimalused:

1) kui müüja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab ostjani.

2) e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades e-arveldaja infosüsteemi (http://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

3) kuni viis (5) e-arvet kuus võib saata tasuta ka arved.ee infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada arved.ee infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

Lisainfot e-arvete kohta saab lugeda https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

Andmekaitse Inspektsiooni ametnike palgaandmed on kättesaadavad avaliku teenistuse kesksel veebilehel. 

Last updated: 08.01.2024