Lobistidega kohtumised

Lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine on osa demokraatlikust otsustamisprotsessist. Siin artiklis toome välja meie kohtumised lobistidega. Samuti selgitame lobitöö eesmärki ja kes üldse on lobistid.

Lobitöö ja huvirühmadega suhtlemine on osa demokraatlikust otsustamisprotsessist. Lobitöö on lobisti otsene või kaudne struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega, et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta oma huve.

Lobist (sh huvikaitsja) on füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb lobitöö raames huvide eest seismisega, olgu tegemist era-, avalike või mõne ühiskonnagrupi huvidega, tasu eest või tasuta. Lobistiks võivad olla näiteks:

  • advokaadid, konsultandid, avalikkussuhete spetsialistid jne 
  • kaubandus- ja tööstuskojad 
  • eriala- ja ettevõtete liidud 
  • ametiühingud 
  • vaba- ja huvikaitseühendused 
  • teised avalikku elu mõjutavaid huvisid esindavad organisatsioonid, ühendused ja isikud

Ametiisik lähtub poliitikaotsuste kavandamisel ja rakendamisel võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetest.

 Siit leiad andmekaitse inspektsiooni kohtumised lobistidega

Kuupäev Kohtumise teema Lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon Ametiisiku nimi ja ametikoht
7.12.2023 Meta nõusolekuvormide valikud Abbas Ravjani - Meta privaatsuse ja avaliku poliitikaloome valdkonnajuht fookusega reklaamidel; Nicolas de Beauville - Meta privaatsuspoliitikate valdkonnajuht; Vitnija Saldava - Meta avaliku poliitikaloome valdkonnajuht fookusega Baltimaadel Pille Lehis, peadirektor, Maarja Kirss, koostöövaldkonna juht, Kristi Värk, Justiitministeeriumi andmekaitseõiguse talituse juhataja

Last updated: 10.01.2024