Meediasuhtluse põhimõtted

Asutuse meediasuhtlust korraldab ja koordineerib koostöö valdkond, kelle eesmärk on teavitada avalikkust inspektsiooni tegevusest ja tõsta elanikkonna teadlikkust andmekaitsest.

Andmekaitse Inspektsioon lähtub oma avalikus kommunikatsioonis asutuse põhiväärtustest, strateegiast, isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, elektroonilise side seadusest, rahvusvahelistest õigusaktidest kui ka Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Koostöö valdkonna avalike suhete nõunikud hoiavad päevakajalisena inspektsiooni kodulehekülge ja sotsiaalmeediat ning on heaks partneriks ajakirjanikele vastuste leidmisel ja intervjuude kokkuleppimisel. Kogu avalik suhtlus käib esmajoones läbi avalike suhete nõunike.
Üldiselt vastatakse ajakirjanike päringutele vähemalt kahe tööpäeva jooksul, olenevalt küsimuse raskusest ja kõneisikute kättesaadavusest. 

Palume meeles pidada, et inspektsioon ei saa väljastada detailset informatsiooni käimasoleva menetluse osas, lõpetatud menetluste osas hinnatakse meediaga jagamise infot juhtumipõhiselt.

Meie tegemiste ja andmekaitsealaste teemadega saab end kursis hoida kuulates taskuhäälingut „Andmehääling“. E-postile on võimalik tellida kord kvartalis ilmuv uudiskiri ja läbi Youtube kanali, saab tutvuda põnevate koolitusmaterjalidega. Lisaks avaldab inspektsioon igal aastal enda tegevusülevaate ehk aastaraamatu, mis käsitleb juba möödunud või tulevaid olulisi teemasid. Sotsiaalmeedia platvormina on inspektsioonil kasutusel Linkedin.
 

Last updated: 08.07.2024