Maksehäirete avaldamine

Juhend on suunatud nii maksehäireandmete avaldajatele, maksehäireandmete küsijatele-saajatele kui ka inimestele, kelle andmeid avaldatakse.

Tehingukäibe usaldusväärsuse huvides lubab isikuandmete kaitse seadus maksehäire- ehk võlaandmete avaldamist teistele isikutele ilma inimese enda nõusolekuta. Teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset. 


Siiski püüab seadus ära hoida ka võlgnike üleliigset kahjustamist. Juhend selgitab maksehäireandmete avaldamisega seotud õigusi ja kohustusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) ja isikuandmete kaitse seadusest (IKS). 

Last updated: 21.03.2024