Isikuandmete töötlemine töösuhetes

Käesolev juhendmaterjal sisaldab põhjalikumaid selgitusi töösuhete raames töötajate isikuandmete töötlemise kohta.

Isikuandmete töötlemist töösuhetes iseloomustavad vastandlikud huvid ja põhiõigused, kõrge abstraktsusastmega õigusnormid, era- ja avaliku õiguse segunemine.


Andmekaitse Inspektsioon on sõltumatu järelevalveasutusena volitatud andma soovituslikke juhiseid isikuandmete ja eraelu paremaks kaitseks.  Tööõiguslik isikuandmete töötlemine on üks olulisemaid valdkondi, kus selliseid juhiseid vajatakse.

Last updated: 18.04.2024