Selle valdkonna andmestik on iseäranis tundlik, mistõttu eeldatakse ka suuremat hoolsusvajadust selliste andmete töötlemisel. Juhend on eelkõige suunatud neile, kes tööalaselt puutuvad kokku vajadusega abivajajate andmeid koguda ja edastada politseiametnikele, sotsiaaltöötajatele, tervishoiutöötajatele, haridus- ja lasteasutuste töötajatele. Aga ka kõigile teistele, kes märkavad kedagi, kes võiks vajada hoolekandelist või tervishoiualast abi.

Last updated: 18.04.2024