Sa oled siin

Videoseminar korteriühistutele

14.01.2021

 

 

Videoseminari teemad:

 

1) videovalve ja salvestamine,

2) ühistu liikmete vastutus ja õigused andmetöötluses, info jagamine ühistus liikmete vahel, info jagamine väljapoole ühistut, 

3) dokumentide hoidmine ja säilitamine.

Videoseminari koolitaja on AKI jurist Kadri Levand, külalisesineja on EKÜL juhatuse liige Urmas Mardi.

Videoseminar toimus 17.02.2021

 

 

 

Ekstra väljavõte videoseminarist: videovalve ja salvestamine 

Kas valvekaamera ülespanemiseks piisab üldkoosoleku otsusest?

Mis saab nendest, kes otsusega nõus ei ole?

Kas ühistu võib inimese omavoliliselt paigaldatud kaamera eemaldada?

Kas ja millistel tingimustel võib ühistu üldkoosolekut salvestada?

Kas ühistu koosolekut võib salvestada, kui ühistu liikmed on nõus, ainult üks liige ei ole ja ta ei kuulu ühistu liikmete hulka?

Kas ühistu (KÜ) peab võimaldama videosalvestistega tutvuda, kui seda soovib ühistu liige või elanik?

Kas KÜ peab väljastama video, kui seda küsib keegi väljapoolt ühistut, kes on jäänud salvestisele?

Milline on väljastamise tähtaeg?

Kas korteriomanikul on õigus näha videovalve salvestist, kui tema vara on jäänud salvestisele?

Milline peab olema valvekaamera teavitussilt?

Kui valvekaamera jälgib naaberkinnistut, kas siis tuleb naabermaja esindajaga kooskõlastada?

Mida kirjutada kaamerate kasutuse korda (andmekaitsetingimustesse)?