Videoseminar

14.01.2021

Videovalvest ja analüütikast

  Videoseminaril käsitlusel olevad teemad:   1) milliste andmekaitse nõuetega peab arvestama enne kaamera tööle panemist ning miks on oluline järgida küberturvalisuse nõudeid; 2) videoanalüütika tegemise ja biomeetriliste isikuandmete töötlemise...
14.01.2021

Videoseminar korteriühistutele

    Videoseminari teemad:   1) videovalve ja salvestamine, 2) ühistu liikmete vastutus ja õigused andmetöötluses, info jagamine ühistus liikmete vahel, info jagamine väljapoole ühistut,  3) dokumentide hoidmine ja säilitamine....
Seminari viisid läbi Liisa Ojangu ja Kadri Levand.
23.11.2020

Videoseminar haridusasutustele

Videoseminar toimus 25. novembril 2020    Käsiteldavad teemad: Kuidas reguleerida koolisisene andmete töötlemine? Dokumendiregistris juurdepääsupiirangud ja teabenõuetele vastamine Millal töödelda isikuandmeid nõusoleku alusel? Millised on andmekaitsereeglid...