Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

05.01.2017 - 09:37

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2016. aastal nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et võrreldes eelmiste aastatega on sagenenud küsimused  isikuandmete avalikustamise kohta internetis, samuti küsitakse üha tihemini nõu ka salvestusseadmete kasutamise kohta....

02.01.2017 - 12:01

Sul on põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmeturbe rakendamise põhimõtetest ja kasutamisvõimalustest? Andmekaitse Inspektsioon pakub huvitavat ja...

23.12.2016 - 09:39

Euroopa Kohus leidis hiljutises lahendis (C-203/15 ja C-698/15), et üleüldine ja valimatu liikluse- ning asukohaandmete säilitamise kohustus on vastuolus Euroopa Liidu...

14.12.2016 - 11:52

Neljapäeval, 22. detsembril kodanike vastuvõttu kontoris ning nõustamist telefoni teel ei toimu. Reedel, 23. detsembril toimub kodanike vastuvõtt kontoris ning nõustamine telefoni teel kell 10.00-12.00. Pealelõunal kodanike vastuvõttu ei toimu ja telefoni teel nõu küsida ei saa. Oma dokumendid...

09.12.2016 - 11:31

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb 12. ja 13. detsembril Brüsselis Euroopa Liidu andmekaitseasutuste töörühma täiskogu kohtumistel, kus arutatakse uue andmekaitsemääruse rakendamist.

07.12.2016 - 12:57

Andmekaitse Inspektsiooni pöördutakse sageli murega, et üks või teine ettevõte ei võimalda tutvuda enda käsutuses olevate andmetega. Näeme oma igapäevatöö käigus, et ühelt poolt ei tea inimesed ise päris täpselt, mida ja kuidas on neil õigus küsida, teisalt aga ei ole ka ettevõtete...

02.12.2016 - 11:58

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) viis läbi mobiilirakenduste seire, mille käigus leidis tõsiseid puudujääke mitmetes populaarsetes Eesti rakendustes.

"Rakenduste seire käigus leidsime enim puudusi nelja rakenduse puhul. Nendeks olid Apollo Kino, Forum Cinemas, Rahva Raamat...

01.12.2016 - 15:58

Neljapäeval, 8. detsembril külastab Andmekaitse Inspektsiooni Saksamaa välisministeeriumi IT-volinik Vito Cecere, kes tuleb tutvuma Eesti e-valitsuse strateegia ja digitaalallkirjaga seonduvate küsimustega.

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Raavo Palu osaleb 7.-9. detsembril...

29.11.2016 - 09:37

Andmekaitse Inspektsiooni ja Tarbijakaitseameti ühisseire tulemustest selgus, et paljud rakendused küsivad ligipääsu rohkematele isikuandmetele, kui kasutamiseks tegelikult tarvis on.

Andmekaitse Inspektsioon ja Tarbijakaitseamet viisid ühiselt läbi seire, mille...

18.11.2016 - 11:23

Kui Andmekaitse Inspektsioon on teinud ettekirjutuse ning seda ettekirjutust tähtajaks ei täideta, on inspektsioonil õigus korraldada ettekirjutuse täitmine kolmanda isiku kaudu (...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner