Sa oled siin

Uudised

serverid
10.10.2019

IT- kulutõhususest olulisem on turvalisus

Riigiasutustel ja omavalitsustel on kohustus ning vastutus, et teabele oleks tagatud õigeaegne juurdepääs ka kriiside ja hädaolukordade ajal ning elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamiseks. Kui teabele juurdepääs ja selle edastamine sõltub ainult välisest teenusepakkujast sh välislahendustest,...
25.09.2019

Pille Lehis: kus asub nupp, mis keelab andmete kasutamise?

Kas andmeärist saab samasugune kuld, millele inimene on omistanud kõrge väärtuse, me tegelikult ei tea. Küll aga võib aimata, et mida rohkem oskame andmeid väärtustada, seda suurema tuleviku saab luua. Loe edasi Postimehest https://leht.postimees.ee/6785243/pille-lehis-kus-asub-nupp-mis-...
inimene lükkab küsimärki
30.08.2019

Viis valeväidet, mille õiget vastust iga alustav tudeng võiks teada

  1.    Kui salvestan auditooriumis vaikselt enda seadmega loengut, siis mingit jama ei tule! Päris nii see ikka ei ole. Iseenda jaoks konspekteerida on küll lubatud ja selleks tohib abivahendina kasutada nii nutiseadet kui diktofoni, aga kui salvestis jõuab avalikkuse ette, pole...
5 valeväidet komistuskivina
30.08.2019

Nendesse väidetesse pead suhtuma kriitiliselt!

1) Ma saan alati nõuda enda andmete kustutamist! Kustutamist saab nõuda teatud tingimustel ja olukordades. Olulisemad nendest on kolm. Esiteks, andmeid pole enam vaja kasutada või need on aegunud. Teiseks, andmeid on valed. Kolmandaks, andmeid on kasutatud ilma, et selleks oleks kunagi olnud...
inimese käsi hoiab seikluskaamerat ja läptop arvuti on taustaks
27.08.2019

Euroopa videojälgimise juhis muudab biomeetria käsitlust ja andmetöötlust töösuhetes

Olulised mõtted · Uue käsitluse järgi on nii biomeetria kui biomeetria töötlemisest saadavad koodid biomeetrilised andmed, enne kuulusid need tavaliste isikuandmete kategooriasse.   · Reaalsuses jääb töösuhete valdkonnas ära biomeetriliste andmete töötlemine lepingu täitmiseks.  ...
Andmete sisestamine arvutisse
16.07.2019

Enimküsitud andmekaitse teema on andmete avaldamine

Isikuandmete avaldamisega seoses küsiti sageli, et kuna tohib või ei tohi inimese kohta infot avaldada ja seda nii neutraalses kui negatiivses olukorras ning millised on kellegi õigused. Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu sõnul aitab õige vastuseni jõuda iseendale esitatud küsimused, mis on...
Arvuti ja seikluskaamera
15.07.2019

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas suunised isikuandmete töötlemise kohta videoseadmetes

Kuna andmekaitseõigus on tehnoloogianeutraalne, siis suunised on antud nii traditsioonilisemate kaamerate kui ka nutikamate seadmete kasutamise kohta. Suunistes käsitletakse mh ka biomeetriliste andmete töötlemist, samuti töötlemise õiguslikke aluseid, salvestamist isiklike või koduste tegevuste...
Läptop on avatud
21.05.2019

Enamus avaliku sektori veebilehtedest peab läbima uuenduskuuri

Kui veebil või mobiilirakendusel puuduvad juhised ringiliikumiseks või info on „ära maetud“ menüüde sügavustesse, on mõistlik läbi viia uuenduskuur, sest peagi hakkab veebilehtedele juurdepääsetavuse nõuete täitmist kontrollima Andmekaitse Inspektsioon.   Astudes sisse võõrasse hoonesse,...
Fotol Andmekaitse Inspektsiooni maja silt ja Eesti lipp
13.04.2019

Aastaraamat 2018: tärkav kevad uues andmekaitseõiguses

2018. aastat iseloomustab tärkav kevad andmekaitseõiguses: suurenes küsimuste hulk ja laienes teemade ring ning hirm meedias kajastust leidnud hiiglaslike trahvide ees koos sagedaste uudistega andmeleketest maailmas aitasid jõuda suurema mõistmiseni andmekaitsereeglite olemasolu vajalikkusest....
03.04.2019

Turvaline e-posti server aitab vältida suurt rahalist kahju

Eesti ettevõtted kannatavad vähekaitstud meiliserverite ja –süsteemide tõttu igakuiselt tuhandeid eurosid kahju. AKI ja RIA tuletavad ettevõtetele meelde, et nende kasutatavad meiliserverid oleksid häälestatud tagama e-kirjade usaldusväärsust ning kasutaksid vaid krüpteeritud andmeedastust ja sisse...

Lehed