Sa oled siin

Uudised

26.11.2020

Nõuandeid tööandjale

Mida tähendab isikuandmete töötlemine lepingu täitmise eesmärgil?  Isikuandmete töötlemine peab olema objektiivselt vajalik lepingus sätestatud eesmärgi saavutamiseks või konkreetse lepingujärgse kohustuse täitmiseks. Töösuhetes mõeldakse lepingu all nii töölepingut kui ka selles viidatud...
e-poe tähis
16.11.2020

Viis enimlevinud andmekaitselist eksimust e-poodides

Usaldusväärse e-poe üks eeldus on andmekaitsereeglite tundmine ja järgimine. Vältides viite enamlevinud eksimust, kasvatate usaldust ja vähendate võimalusi andmeleketeks. Keegi meist ei sooviks ju ka ise leida otsimootorist oma mistahes kliendikonto andmed või kuulda võõrastelt, milliseid tehinguid...
Euroopa Andmekaitsenõukogu logo
12.11.2020

Oodatakse tagasisidet kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks valminud selgitavale dokumendile

30.novembrini ootab Euroopa Andmekaitsenõukogu tagasisidet avalikule konsultatsioonile antud dokumendile seoses Schrems II kohtuotsusega lisakaitsemeetmete hindamiseks andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse. Dokument ja tagasiside vorm on saadaval klikates lingil https://edpb....
Läptopi taga istuv mees
11.11.2020

Kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks on valmimas selgitav dokument

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis 10. novembril vastu avalikule konsultatsioonile suunatava dokumendi, mis käsitleb kaitsemeetmete kasutamist kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamistel peale Schrems II kohtu otsust. Kuna Schrems II kohtu otsusega on muutunud nii mõndagi, on ühtse Euroopa...
tegevused privaatsuse kaitseks internetis loetelu
05.11.2020

Privaatsuse ohustajana tajutakse internetis teadmatust, kes mida andmetega teeb

Justiitsministeeriumi tellitud ja Eesti Põhiseadus 100 programmi osana läbiviidud "Inimese privaatsusõigused ja isikuandmete kaitsmine uuring 2020" tõi 640 Eesti elaniku vastusest välja, et inimesed tajuvad interneti kasutamisel erinevaid ohte oma privaatsusele, aga teenustest või suhtlemise...
valvekaamera aknal
03.11.2020

Riigikohus kohustas korteriühistu liikmel eemaldada omavoliliselt paigaldatud valvekaamera

Riigikohus on teinud lahendi nr 2-18-11279, millega kohustas korteriühistu liikmel eemaldada omavoliliselt paigaldatud kaamera. Riigikohus asus seisukohale, et valvekaamerate paigaldamine selliselt, et kaameratega saab filmida kaasomandil toimuvat, ei ole käsitatav kaasomandi eseme otstarbekohase...
autentimine smart id-ga
22.10.2020

Organisatsioonidele: e-teenustesse autentimist võimaldage Eesti turvaliste lahendustega

Üha enam tuleb rahvusvahelises andmeliikluses pöörata tähelepanu sellele, et riikidel on erinev lähenemine andmekaitsele ja ka sisemine õigusregulatsioon võib olla sootuks teine võrreldes meile tuttava ja Euroopale omase inimese privaatsust kaitsva lähenemisega. Kuna piirid riikide vahel ei ole aga...
Klaasist karikas
02.10.2020

Kohalike omavalitsuste veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused. Seire viidi läbi 2020. aasta augusti ja septembrikuu jooksul. Kokkuvõte tulemustest: 1) Veebide...
Disainklaas
29.09.2020

Seire selgitas välja parima omavalitsuse veebilehe

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused. “Hea meel, et ükski omavalitsus ei saanud seires võimalikust maksimum 10-st punktist vähem kui 5...
23.09.2020

Avaliku teabe päeva saab jälgida veebiülekandena

29. septembri hommikul kell 10.15 tasub tulla AKI veebilehele, sest sel ajal käivitub veebiülekanne Avaliku teabe päevast. Käsitlusele tulevad mitmed aktuaalsed teemad avaliku teabe vallas ning selgub kõige parem kohaliku omavalitsuse veeb värskelt lõppenud seire põhjal....

Lehed