Sa oled siin

Uudised

Läptop on avatud
21.05.2019

Enamus avaliku sektori veebilehtedest peab läbima uuenduskuuri

Kui veebil või mobiilirakendusel puuduvad juhised ringiliikumiseks või info on „ära maetud“ menüüde sügavustesse, on mõistlik läbi viia uuenduskuur, sest peagi hakkab veebilehtedele juurdepääsetavuse nõuete täitmist kontrollima Andmekaitse Inspektsioon.   Astudes sisse võõrasse hoonesse,...
Fotol Andmekaitse Inspektsiooni maja silt ja Eesti lipp
13.04.2019

Aastaraamat 2018: tärkav kevad uues andmekaitseõiguses

2018. aastat iseloomustab tärkav kevad andmekaitseõiguses: suurenes küsimuste hulk ja laienes teemade ring ning hirm meedias kajastust leidnud hiiglaslike trahvide ees koos sagedaste uudistega andmeleketest maailmas aitasid jõuda suurema mõistmiseni andmekaitsereeglite olemasolu vajalikkusest....
03.04.2019

Turvaline e-posti server aitab vältida suurt rahalist kahju

Eesti ettevõtted kannatavad vähekaitstud meiliserverite ja –süsteemide tõttu igakuiselt tuhandeid eurosid kahju. AKI ja RIA tuletavad ettevõtetele meelde, et nende kasutatavad meiliserverid oleksid häälestatud tagama e-kirjade usaldusväärsust ning kasutaksid vaid krüpteeritud andmeedastust ja sisse...
27.03.2019

Mõjuhinnang on riskide kaardistamine ja hindamine

Mõjuhinnang on nagu alustava ettevõtte SWOT analüüs, aga seda viiakse läbi isikuandmete töötlemise spektris, et maandada kõikvõimalikud isikuandmetele rakenduvad ohud ning riskid inimeste privaatsusele digimaailmas. Vaatamata sellele, et teatavatel juhtudel tuleb mõjuhinnangu nõue isikuandmete...
15.03.2019

Pakume tööd andmeturbeinspektorile

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal...
04.03.2019

Pakume tööd inspektoritele

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal...
26.02.2019

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus hakkab kehtima 15. märtsist

15.märtsist 2019 kahtima hakkav isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus näeb ette Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsevaldkonna direktiivi rakendumise eri õigusvaldkondades. Seaduses on sätestatud isikuandmete töötlemise täpsed eesmärgid ja alused ning isikuandmete...
18.02.2019

Eelinfo piiriülese andmetöötlusega tegelevatele asutustele ja ettevõtetele, kui toimub kokkuleppeta Brexit

Juhul, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust kokkuleppeta, muutub ta alates 30. märtsist kell 01.00 (Eesti aja järgi) mittepiisava andmekaitsetasemega riigiks. Isikuandmete eksportija jaoks tähendab see täiendavate kaitsemeetmete kasutusele võtmist, et kaitsta Ühendkuningriiki edastatud...
04.02.2019

Avalikul kooli üritusel pildistamist isiklikul otstarbel ei saa keegi ära keelata

Andmekaitse Inspektsioon soovitab suhtuda kriitiliselt mitteametlikesse väljaütlemistesse seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulevate keelamistega. Kahjuks on sellel teemal levimas väärinfot, mis külvab asjatult paanikat. Andmetöötluspõhimõtted ja sellest tulenevad nõuded pole põhimõtteliselt...
28.01.2019

Nutiseadmesse ei ole vaja kasutuid rakendusi ja faile, kuna need võivad koguda sinu kohta infot

Täna, 28. jaanuaril on ülemaailmne isikuandmete kaitse päev, mispuhul jagame soovitusi, kuidas nutiseadmed ebavajalikust puhastada, et oma privaatsust veelgi enam kaitsta. Kustuta oma arvutis allalaaditud failide kausta sisu. Sinna salvestuvad kõik failid, mida oled näiteks internetist laadinud...

Lehed