Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

12.01.2012 - 01:31

27. jaanuaril tähistas AKI meeskond koos kutsututega isikuandmete kaitse päeva. Toimus konverents
VIGADE PARANDUS: laste andmete kaitse. AKI meeskond tänab sõnavõtjaid ja osalejaid.
Nüüd lehel ka...

04.01.2012 - 00:00
Eesti ja Läti andmekaitse asutused teostasid ühisjärelevalve Stockmanni kaubanduskeskustes Tallinnas ja Riias....
03.01.2012 - 00:00

Teatati andmelekkest Trion Worldsi kasutajakontode andmebaasis. Rünnati andmebaasi, misjärel arvatakse, et lekkis 3,3 miljonit kasutajanime, krüpteeritud parooli, kasutajate sünniaega, e-maili, arveldusarvet ning andmed kasutajate krediitkaardi numbri ja...

11.12.2011 - 01:16
Andmekaitse Inspektsioon viis omaalgatuslikult läbi auditi isikuandmete kaitstusest
Viljandi Maavalitsuses.
Auditi järeldusena asusime seisukohale, et Viljandi Maavalitsuse isikuandmete töötlemise keskkond vastab isikuandmete kaitse seaduses  esitatud...
22.11.2011 - 00:00

Täna lõppes Interneti Sihtasutuse ja Andmekaitse Inspektsiooni vaheline vaidlus domeeninimede avaldamise kohustuslikkuse üle. Domeeninimede haldamine on avalik ülesanne, järelikult peab see olema läbipaistev.

Aasta algul kaebas Eesti Interneti Sihtasutus kohtusse...

26.10.2011 - 02:33

VIGADE PARANDUS: laste andmete kaitse.
Seekordne isikuandmete kaitse päeva konverents on pühendatud laste andmetega ümber käimisele.
Konverents toimub 27.jaanuaril algusega kell 9.45 Tallinnas Viru Konverentsikeskuses.

22.10.2011 - 00:00

Inspektsioon viis läbi seired valitud kütusetanklates ja asutuste infotelefonide suhtes uurimaks, kas heli- ja videosalvestamine kliendisuhetes toimub kooskõlas andmekaitse nõuetega.

Andmekaitse Inspektsioon algatas heli- ja videosalvestiste kasutamise...

28.09.2011 - 00:00

Andmekaitse Inspektsioon ei nõustu Viljandi maavanema Lembit Kruuse probleemipüstitusega, et andmekaitse seadus hepatiidileviku tõkestamisel piduriks osutub – selline rõhuasetus on vildakas ja viitab seadusandluse lünklikule tundmisele.
 

Tavaolukorras on tõepoolest arstil...

28.09.2011 - 00:00
Andmekaitse Inspektsioon ei nõustu Viljandi maavanema Lembit Kruuse probleemipüstitusega, et andmekaitse seadus hepatiidileviku tõkestamisel piduriks osutub – selline rõhuasetus on vildakas ja viitab seadusandluse lünklikule tundmisele.

Tavaolukorras on tõepoolest arstil kohustus hoida...

15.09.2011 - 00:00

Andmekaitse Inspektsioon tegi järelseire eKooli süsteemis, veendumaks, et varasemad puudused õpilaste andmete säilitamisel on kõrvaldatud. Alanud kooliaastaks on Koolitööde AS viinud infosüsteemis puudumisandmete pidamise vastavusse andmekaitse nõuetega .
 

...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner