Sa oled siin

Uudised

Big Ben
24.10.2019

Leppeta Brexit

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas andmetöötlejatele info, kuidas toimida Suurbritanniasse isikuandmete edastamisel leppeta Brexiti korral. Dokument on kättesaadav EDPB veebilehel
Maakeral on kujutatud arvutivõrk
22.10.2019

Euroopa Kohtu otsus muutis otsingumootorist eemaldatavate linkide territoriaalset kohaldumisala

Kohus leidis, et kui Google rahuldab inimese taotluse ja eemaldab tema isikuandmeid sisaldava lingi, ei pea seda eemaldama otsingumootori kõikidelt versioonidelt vaid ainult neist, mis on kättesaadavad Euroopa Liidu liikmesriikides. Otsingumootorist lingi kustutamiseks peab tulema alus...
Andmekaitse Inspektsiooni silt maja küljes
10.10.2019

Inspektsioon on teinud noomitusi

Üks olulistest andmetöötluse probleemidest on eksimine läbipaistvuse põhimõtte vastu. Üha sagedamini saame inimestelt kaebusi, et asutus või ettevõte ei ole isikuandmete töötlemises läbipaistev ega taha ka inimesega suhelda või selgitada oma tegevust. Kui inimene küsib tema enda isikuandmetega...
serverid
10.10.2019

IT- kulutõhususest olulisem on turvalisus

Riigiasutustel ja omavalitsustel on kohustus ning vastutus, et teabele oleks tagatud õigeaegne juurdepääs ka kriiside ja hädaolukordade ajal ning elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamiseks. Kui teabele juurdepääs ja selle edastamine sõltub ainult välisest teenusepakkujast sh välislahendustest,...
25.09.2019

Pille Lehis: kus asub nupp, mis keelab andmete kasutamise?

Kas andmeärist saab samasugune kuld, millele inimene on omistanud kõrge väärtuse, me tegelikult ei tea. Küll aga võib aimata, et mida rohkem oskame andmeid väärtustada, seda suurema tuleviku saab luua. Loe edasi Postimehest https://leht.postimees.ee/6785243/pille-lehis-kus-asub-nupp-mis-...
inimene lükkab küsimärki
30.08.2019

Viis valeväidet, mille õiget vastust iga alustav tudeng võiks teada

  1.    Kui salvestan auditooriumis vaikselt enda seadmega loengut, siis mingit jama ei tule! Päris nii see ikka ei ole. Iseenda jaoks konspekteerida on küll lubatud ja selleks tohib abivahendina kasutada nii nutiseadet kui diktofoni, aga kui salvestis jõuab avalikkuse ette, pole...
5 valeväidet komistuskivina
30.08.2019

Nendesse väidetesse pead suhtuma kriitiliselt!

1) Ma saan alati nõuda enda andmete kustutamist! Kustutamist saab nõuda teatud tingimustel ja olukordades. Olulisemad nendest on kolm. Esiteks, andmeid pole enam vaja kasutada või need on aegunud. Teiseks, andmeid on valed. Kolmandaks, andmeid on kasutatud ilma, et selleks oleks kunagi olnud...
inimese käsi hoiab seikluskaamerat ja läptop arvuti on taustaks
27.08.2019

Euroopa videojälgimise juhis muudab biomeetria käsitlust ja andmetöötlust töösuhetes

Olulised mõtted · Uue käsitluse järgi on nii biomeetria kui biomeetria töötlemisest saadavad koodid biomeetrilised andmed, enne kuulusid need tavaliste isikuandmete kategooriasse.   · Reaalsuses jääb töösuhete valdkonnas ära biomeetriliste andmete töötlemine lepingu täitmiseks.  ...
Andmete sisestamine arvutisse
16.07.2019

Enimküsitud andmekaitse teema on andmete avaldamine

Isikuandmete avaldamisega seoses küsiti sageli, et kuna tohib või ei tohi inimese kohta infot avaldada ja seda nii neutraalses kui negatiivses olukorras ning millised on kellegi õigused. Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu sõnul aitab õige vastuseni jõuda iseendale esitatud küsimused, mis on...
Arvuti ja seikluskaamera
15.07.2019

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas suunised isikuandmete töötlemise kohta videoseadmetes

Kuna andmekaitseõigus on tehnoloogianeutraalne, siis suunised on antud nii traditsioonilisemate kaamerate kui ka nutikamate seadmete kasutamise kohta. Suunistes käsitletakse mh ka biomeetriliste andmete töötlemist, samuti töötlemise õiguslikke aluseid, salvestamist isiklike või koduste tegevuste...

Lehed