Sa oled siin

Uudised

02.03.2012

Baltimaade andmekaitsjad fikseerisid ühised järelevalvesuunad

Pärnus kohtunud Balti riikide andmekaitse asutuste juhid leppisid kokku selle aasta ühisjärelevalvetes rahvusvaheliste ettevõtete üle, kes tegutsevad kõigis kolmes riigis. Ühisjärelevalvete eesmärk on tagada ettevõtteis klientide ja töötajate isikuandmete kaitse nõuete ühtlane järgimine.  Eile ja...
28.02.2012

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses

Valmis juhis, mis annab lihtsas keeles ülevaate elektrooniliste kontaktandmete kasutamise reeglitest otseturustuses. Juhis sisaldab juhtnööre eeskätt otseturustajatele, kes teaksid oma tegevust elektrooniliste kontaktandmete kasutamisel paremini korraldada. Samuti saab juhisest abi inimene...
23.02.2012

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas kõige läbipaistvamaid asutusi - Veterinaar- ja Toiduametit ning Padise Vallavalitsust

Andmekaitse Inspektsioon, olles seiranud kõiki Eesti kohalike omavalitsuste- ja avaliku sektori asutuste veebilehti, tunnustas eile kõige läbipaistvamaid. Eesti läbipaisvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet ning läbiapistvaim kohaliku omavalitsusasutus on Padise vald. Auhinna...
23.02.2012

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas kõige läbipaistvamaid asutusi - Veterinaar- ja Toiduametit ning Padise Vallavalitsust

Andmekaitse Inspektsioon, olles seiranud kõiki Eesti kohalike omavalitsuste- ja avaliku sektori asutuste veebilehti, tunnustas eile kõige läbipaistvamaid. Eesti läbipaisvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet ning läbiapistvaim kohaliku omavalitsusasutus on Padise vald. Auhinna...
02.02.2012

TEADE: Maamaksuvabastuse saajate isikuandmete lekkimise kohta

Teatame, et Andmekaitse Inspektsioon algatas maamaksuvabastuse saajate isikuandmete lekkimise asjas menetluse. Juurdepääsupiiranguga avaliku teabe leke asutuste dokumendiregistrite kaudu on kahetsusväärne. Nüüdseks, kui leke on suletud, ei ole põhjust ettekirjutuseks, kuid isikuid, kelle lohakuse...
12.01.2012

UUT LEHEL: Konverentsi materjalid

27. jaanuaril tähistas AKI meeskond koos kutsututega isikuandmete kaitse päeva. Toimus konverents VIGADE PARANDUS: laste andmete kaitse. AKI meeskond tänab sõnavõtjaid ja osalejaid. Nüüd lehel ka konverentsi materjalid.    
04.01.2012

Eesti ja Läti andmekaitsjad kontrollisid isikuandmete kaitstust Stockmanni kaubamajas

Eesti ja Läti andmekaitse asutused teostasid ühisjärelevalve Stockmanni kaubanduskeskustes Tallinnas ja Riias. Järelevalve keskendus isikuandmete kaitsele  töö- ja kliendisuhete raames, sealhulgas otseturustuse nõuetele.Säärane ühisjärelevalve oli esimene piiriülene koostöö Balti andmekaitse...
03.01.2012

AKI hoiatab: Trion Worlds´i videomängude andmebaasi rünnati, kontoomanik peaks vahetama paroole

Teatati andmelekkest Trion Worldsi kasutajakontode andmebaasis. Rünnati andmebaasi, misjärel arvatakse, et lekkis 3,3 miljonit kasutajanime, krüpteeritud parooli, kasutajate sünniaega, e-maili, arveldusarvet ning andmed kasutajate krediitkaardi numbri ja aegumistähtajaga. Andmekaitse...
11.12.2011

UUT LEHEL: Viljandi Maavalitsuse audit

Andmekaitse Inspektsioon viis omaalgatuslikult läbi auditi isikuandmete kaitstusestViljandi Maavalitsuses. Auditi järeldusena asusime seisukohale, et Viljandi Maavalitsuse isikuandmete töötlemise keskkond vastab isikuandmete kaitse seaduses  esitatud nõuetele. Tutvu auditi kokkuvõttega    
22.11.2011

Domeeninimede vaidlus lõppenud: internet on avalik hüve

Täna lõppes Interneti Sihtasutuse ja Andmekaitse Inspektsiooni vaheline vaidlus domeeninimede avaldamise kohustuslikkuse üle. Domeeninimede haldamine on avalik ülesanne, järelikult peab see olema läbipaistev. Aasta algul kaebas Eesti Interneti Sihtasutus kohtusse ettekirjutuse, mille inspektsioon...

Lehed