Sa oled siin

Uudised

23.11.2012

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas menetluse laenuvahendamise portaali suhtes

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse seoses Interneti laenuvahendusportaaliga www.pangalaen.ee. Selle käigus tehti portaalipidajaile soovitusi kasutajatingimuste muutmiseks. Soovitusi tehti seoses isikuandmete töötlemise ja otseturustusteadete saatmise tingimustega. Nüüdseks on...
23.11.2012

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas menetluse laenuvahendamise portaali suhtes

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse seoses Interneti laenuvahendusportaaliga www.pangalaen.ee. Selle käigus tehti portaalipidajaile soovitusi kasutajatingimuste muutmiseks. Soovitusi tehti seoses isikuandmete töötlemise ja otseturustusteadete saatmise tingimustega. Nüüdseks on...
23.10.2012

UUT KODULEHEL: Telefonikõnede salvestamise lubatavuse juhis

Valmis uuendatud juhis telefonikõnede salvestamise lubatavuse kohta. Dokument annab juhtnööre nii erasektorile kui avalikule sektorile. Tutvu uuendatud juhisega juhiste leheosas   
18.10.2012

Google privaatsuspoliitika ei informeeri piisavalt isikuandmete kogumisest ega võimalda kontrollida teenustevahelist andmete ristkasutust

Euroopa andmekaitse asutused analüüsisid ühselt Google´i uut privaatsupoliitikat, mille tulemusel tehti Google´le tungiv soovitus esitada selgemalt kasutaja tingimused ning luua inimestele võimalus kontrollida seda, kuidas kasutatakse ja kombineeritakse isikuandmeid teenuste vahel. Kolmandaks...
28.09.2012

Valgusfoori seire - avaliku sektori veebilehtede järelevalve tulemused

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi avaliku sektori veebilehtede seire, mille tulemusel määrati asutustele „valgusfoori värvid". Tulemused on head, punast foorituld ei pälvinud ükski avaliku sektori asutus. Seire läbiviimise eesmärk oli vaadelda, kas ja kuidas on avaliku sektori asutuste...
31.08.2012

AVALIK RIIK - 27. septembril avaliku teabe päev

Sel aastal peame avaliku teabe päeva 27.septembril. Päev AVALIK RIIK saab alguse kell 13.30 Rahandusministeeriumi koolituskeskuses. Registreeri end päeval osalejaks [email protected]  
16.08.2012

Andmed vabasse kasutusse andev eelnõu loob uued võimalused e-lahenduste tekkeks

Valitsus kiitis täna heaks avaliku teabe seaduse eelnõu, millega täpsustatakse avaliku info kättesaadavust, võimaldades sedasi kergemalt luua uusi e-lahendusi inimeste elu lihtsustamiseks.Justiitsminister Kristen Michali sõnul lisatakse avaliku teabe seadusesse taaskasutamise mõiste ning...
26.06.2012

UUT KODULEHEL: Juhendmaterjalid andmetöötlemiste registrite koostamiseks

Valmisid juhendmaterjalid isikuandmete kaitse eest vastutavatele isikutele, kuidas andmetöötlemiste registreid koostada. Lisaks üldisele juhisele sellest, et kes, milleks ja kuidas nimetatud registrit koostama peab, sai valmistatud praktiliseks kasutamiseks mõeldud näidisvormid 18 erineva eluala...
13.06.2012

UUT KODULEHEL: Euroopa andmekaitse reformikava

Euroopa Komisjon avaldas 4.11.2010 teatise „Tervilik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus". Selles teatati, et kehtiv andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ on aja proovile hästi vastu pidanud, kuid vajab uuendamist. Eesmärkidena nimetati andmesubjekti õiguste paremat kaitset ning...
08.06.2012

Kas soovime suletud ühiskonda?

Õiguskantsler Indrek Teder tõdeb, et idee inimeste privaatsuse kaitse suurendamisest kõlab küll hästi, kuid murelikuks teeb kava muuta iga riigi toimivad andmekaitsetraditsioonid praktiliselt olematuks. Saksamaa põhiseaduskohus kirjeldas 1983. aastal rahvaloenduse teemal arvamust avaldades, et kui...

Lehed