Sa oled siin

Uudised

Õigustatud huvi juhend tekstina sinisel taustal
15.05.2020

Valmis õigustatud huvi juhend

Peale isikuandmete kaitse üldmääruse kehtimahakkamist on üha enam kuulda, et isikuandmete töötlemine põhineb sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi. Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on...
Haamer
06.05.2020

Eesti õiguskorda on tulemas haldustrahv

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni, mis lubaks finants-, konkurentsi- ja andmekaitseõiguse rikkumistele edaspidi tõhusamalt reageerida. Rikkumised, mille eest võib tulevikus haldustrahvi määrata, koos võimalike trahvimääradega nähakse ette eriseadustes...
17.04.2020

Noomitus sideettevõtjale vale informatsiooni andmise eest

Inspektsioon menetles juhtumit, kus inimesele jäi arusaamatuks, millisel õiguslikul alusel tegi sideettevõte numbriliikuvuse käigus talle müügikõne, kui selleks ei olnud antud vastavat nõusolekut. Seda enam, et sideettevõte tegi müügikõne, mida ta kliendi arvates ei oleks tohtinud teha, sest klient...
naine istub arvuti taga ja taustal sotsiaalmeedia märgid
25.03.2020

Millised ohud kaasnevad e-õppega?

Nüüd kui peame elama mõnda aega eriolukorras, on e-suhtluse osakaal suurem ja see tähendab rohkem mega või gigabaite igapäevases andmevahetuses ka õppetegevuse läbiviimisel. Suur osa andmetest on seejuures isikuandmed. Osad lapsevanemad on näidanud üles muret, et kodust kooli info saatmisel jääb...
20.03.2020

Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse kontekstis

Mitmed Euroopa ning teiste riikide andmekaitseasutused on tänaseks avaldanud seisukohti, kuidas on praeguses koroonaviiruse haiguse (COVID-19) olukorras võimalik tööandjatel enda töötajate isikuandmeid koguda ning edaspidiselt töödelda. Näiteks on avaldanud ühise seisukoha mitmed Saksamaa...
20.03.2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldus seoses COVID19-ga

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta COVID-19 puhangu kontekstis. Vastu võetud 19. märtsil 2020 Euroopa Andmekaitsenõukogu on vastu võtnud järgmise avalduse: Valitsused ning avaliku ja erasektori organisatsioonid kogu Euroopas võtavad meetmeid COVID-19 ohjeldamiseks ja leevendamiseks. See võib...
Naise näol raspiraator
16.03.2020

Kas töötajat saab kohustada rääkima kõike oma tervislikust seisundist?

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on saanud pöördumisi tööandjatelt küsimuses, kas tööandjal on õigus koroonaviiruse leviku olukorras nõuda töötajatelt terviseandmeid, et otsustada töötajate tööle lubamine. AKI peab vajalikuks selgitada, et nn õigustatud huvi alusel ei tohi töödelda eriliigilisi...
13.03.2020

Vastuvõtuajad on ajutiselt tühistatud

Inspektsioonile saab kirjutada e-posti aadressile info@aki.ee või valitud ametnikule https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid#tootajad    
Kagukeskuse tualettruum
28.02.2020

Kroonikeskuse ja Kagukeskuse omanikud said ettekirjutus-hoiatuse tualettruumidest kaamerate eemaldamiseks

Andmekaitse Inspektsioon tegi 25. veebruaril Rakvere Kroonikeskusesse toimunud kontrollkäigu tulemusel ettekirjutus-hoiatuse tualettidesse paigaldatud kaamerate eemaldamiseks, mille mittetäitmine toob kaasa 24 000 euro suuruse sunniraha. „Kuna andmetöötleja ei ole vastanud inspektsiooni...
värvilised pliiatsid
11.02.2020

Andmekaitse ei tohi saada õpetamisel takistuseks

Üks osa inimesi ei avalda põhimõtte pärast endast internetis kunagi ühtegi pilti ja mõjutavad ka oma lapsi sedaviisi käituma. Teine osa inimesi võib aga osaleda kasvõi tõsielusarjas ja rääkida oma kogemusest kuni vägagi intiimsete haiguste põdemiseni välja ja ei koonerda ka oma lapse piltide...

Lehed