Sa oled siin

Uudised

30.05.2012

Kaamera riietusruumis ei ole lubatud

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Viimsi Spa (OÜ Spa Tours) suhtes seoses peidetud turvakaameratega meeste riietusruumis. Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumis veekeskuse külastajate kaameraga jälgimine on isiku eraelu puutumatust ülemäära riivav. Viimsi Spa on...
30.05.2012

Kaamera riietusruumis ei ole lubatud

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Viimsi Spa (OÜ Spa Tours) suhtes seoses peidetud turvakaameratega meeste riietusruumis. Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumis veekeskuse külastajate kaameraga jälgimine on isiku eraelu puutumatust ülemäära riivav. Viimsi Spa on...
28.05.2012

Tööinspektsioon kutsub isikuandmete-alasele teabepäevale

Täna, 28. mail alustab Tööinspektsioon registreerimist tasuta teabepäevale teemal „Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele”, mis toimub Tartus 19. juunil. Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele on teema, millele on töösuhte pooled pööranud viimastel aastatel üsna palju...
25.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon tegi õiguskantslerile aastaettekande

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep tegi täna õiguskantsler Indrek Tederile korralise ettekande olukorrast isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal. Üheks murekohaks peab inspektsioon isikuandmete säilitustähtaegade läbimõtlematust andmekogudes. Samuti on praktikas probleeme...
25.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon tegi õiguskantslerile aastaettekande

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep tegi täna õiguskantsler Indrek Tederile korralise ettekande olukorrast isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal. Üheks murekohaks peab inspektsioon isikuandmete säilitustähtaegade läbimõtlematust andmekogudes. Samuti on praktikas probleeme...
14.05.2012

Andmekaitse Inspektsiooni aastaettekanne Riigikogu põhiseaduskomisjonile

Täna teeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep aastaettekande Riigikogu põhiseaduskomisjonile. Seadusandjad saavad ülevaate olukorrast isikuandmete ning avaliku teabe alal. Isikuandmete väärkasutamisega seotud kaebuste hulk on viimasel viiel aastal kasvanud seitse korda. Avaliku teabe...
02.03.2012

Baltimaade andmekaitsjad fikseerisid ühised järelevalvesuunad

Pärnus kohtunud Balti riikide andmekaitse asutuste juhid leppisid kokku selle aasta ühisjärelevalvetes rahvusvaheliste ettevõtete üle, kes tegutsevad kõigis kolmes riigis. Ühisjärelevalvete eesmärk on tagada ettevõtteis klientide ja töötajate isikuandmete kaitse nõuete ühtlane järgimine.  Eile ja...
02.03.2012

Baltimaade andmekaitsjad fikseerisid ühised järelevalvesuunad

Pärnus kohtunud Balti riikide andmekaitse asutuste juhid leppisid kokku selle aasta ühisjärelevalvetes rahvusvaheliste ettevõtete üle, kes tegutsevad kõigis kolmes riigis. Ühisjärelevalvete eesmärk on tagada ettevõtteis klientide ja töötajate isikuandmete kaitse nõuete ühtlane järgimine.  Eile ja...
28.02.2012

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses

Valmis juhis, mis annab lihtsas keeles ülevaate elektrooniliste kontaktandmete kasutamise reeglitest otseturustuses. Juhis sisaldab juhtnööre eeskätt otseturustajatele, kes teaksid oma tegevust elektrooniliste kontaktandmete kasutamisel paremini korraldada. Samuti saab juhisest abi inimene...
23.02.2012

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas kõige läbipaistvamaid asutusi - Veterinaar- ja Toiduametit ning Padise Vallavalitsust

Andmekaitse Inspektsioon, olles seiranud kõiki Eesti kohalike omavalitsuste- ja avaliku sektori asutuste veebilehti, tunnustas eile kõige läbipaistvamaid. Eesti läbipaisvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet ning läbiapistvaim kohaliku omavalitsusasutus on Padise vald. Auhinna...

Lehed