Sa oled siin

Uudised

13.06.2012

UUT KODULEHEL: Euroopa andmekaitse reformikava

Euroopa Komisjon avaldas 4.11.2010 teatise „Tervilik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus". Selles teatati, et kehtiv andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ on aja proovile hästi vastu pidanud, kuid vajab uuendamist. Eesmärkidena nimetati andmesubjekti õiguste paremat kaitset ning...
08.06.2012

Kas soovime suletud ühiskonda?

Õiguskantsler Indrek Teder tõdeb, et idee inimeste privaatsuse kaitse suurendamisest kõlab küll hästi, kuid murelikuks teeb kava muuta iga riigi toimivad andmekaitsetraditsioonid praktiliselt olematuks. Saksamaa põhiseaduskohus kirjeldas 1983. aastal rahvaloenduse teemal arvamust avaldades, et kui...
31.05.2012

Rahvaloendus kulges ilma tõsiste andmekaitsealaste probleemideta

Andmekaitse Inspektsioon annab teada, et seoses rahva ja eluruumide loenduse andmete avaldamisega, lõpetasime loenduse algul algatatud järelevalvemenetluse. Kuna tegemist on nõnda mahuka isikuandmete töötlemisega, oli rahvaloendus AKI kõrgendatud tähelepanu all. Rahvaloendus kulges isikuandmete...
31.05.2012

Rahvaloendus kulges ilma tõsiste andmekaitsealaste probleemideta

Andmekaitse Inspektsioon annab teada, et seoses rahva ja eluruumide loenduse andmete avaldamisega, lõpetasime loenduse algul algatatud järelevalvemenetluse. Kuna tegemist on nõnda mahuka isikuandmete töötlemisega, oli rahvaloendus AKI kõrgendatud tähelepanu all. Rahvaloendus kulges isikuandmete...
30.05.2012

Kaamera riietusruumis ei ole lubatud

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Viimsi Spa (OÜ Spa Tours) suhtes seoses peidetud turvakaameratega meeste riietusruumis. Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumis veekeskuse külastajate kaameraga jälgimine on isiku eraelu puutumatust ülemäära riivav. Viimsi Spa on...
30.05.2012

Kaamera riietusruumis ei ole lubatud

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Viimsi Spa (OÜ Spa Tours) suhtes seoses peidetud turvakaameratega meeste riietusruumis. Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumis veekeskuse külastajate kaameraga jälgimine on isiku eraelu puutumatust ülemäära riivav. Viimsi Spa on...
28.05.2012

Tööinspektsioon kutsub isikuandmete-alasele teabepäevale

Täna, 28. mail alustab Tööinspektsioon registreerimist tasuta teabepäevale teemal „Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele”, mis toimub Tartus 19. juunil. Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele on teema, millele on töösuhte pooled pööranud viimastel aastatel üsna palju...
25.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon tegi õiguskantslerile aastaettekande

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep tegi täna õiguskantsler Indrek Tederile korralise ettekande olukorrast isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal. Üheks murekohaks peab inspektsioon isikuandmete säilitustähtaegade läbimõtlematust andmekogudes. Samuti on praktikas probleeme...
25.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon tegi õiguskantslerile aastaettekande

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep tegi täna õiguskantsler Indrek Tederile korralise ettekande olukorrast isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal. Üheks murekohaks peab inspektsioon isikuandmete säilitustähtaegade läbimõtlematust andmekogudes. Samuti on praktikas probleeme...
14.05.2012

Andmekaitse Inspektsiooni aastaettekanne Riigikogu põhiseaduskomisjonile

Täna teeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep aastaettekande Riigikogu põhiseaduskomisjonile. Seadusandjad saavad ülevaate olukorrast isikuandmete ning avaliku teabe alal. Isikuandmete väärkasutamisega seotud kaebuste hulk on viimasel viiel aastal kasvanud seitse korda. Avaliku teabe...

Lehed