Sa oled siin

Uudised

24.07.2014

Andmekaitse Inspektsiooni infotelefon on jätkuvalt populaarne

Andmekaitse Inspektsioon tegi kokkuvõtteid käesoleva aasta esimesel poolaastal inspektsiooni infotelefonile laekunud kõnedest. Inspektsioon vaatles pöördumisi oma peamistest tegevusvaldkondadest lähtuvalt ehk liigitas päringud isikuandmete kaitse ning avaliku teabe suunda, kõige vähem esitati...
26.06.2014

Andmekaitse Inspektsioon ja e-kaubanduse liit soovitavad e-poodidel pöörata tähelepanu turvalisusabinõudele

Andmekaitse Inspektsiooni tähelepanu keskpunktis on sel aastal väikeettevõtlus ja e-kaubandus eesmärgiga tõsta väikeettevõtjate ja e-poodide pidajate teadlikkust turvalise ja kliente rahuldava  müügiprotsessi osas. Ülevaate saamiseks e-poodides valitsevast hetkeolukorrast tutvus inspektsioon...
20.06.2014

Eelinformatsioon 25. – 27. juunini

Andmekaitse Inspektsioon avaldab koostöös e-kaubanduse liiduga 26. juunil soovitused e-poodidele turvalisusabinõude rakendamiseks.
18.06.2014

Andmekaitse Inspektsioon annab nõu riskide maandamiseks isiklike nutiseadmete tööalasel kasutamisel

Andmekaitse Inspektsioonil valmis äsja juhis, mis annab soovitused nii tööandjale kui ka töötajale isikliku mobiilse seadme kasutamise korral töökeskkonnas. Sellise juhise väljatöötamise tingis nutitelefonide ja tahvelarvutite populaarsuse kiire tõus, kus tööandjad puutuvad aina enam kokku...
17.06.2014

Kiirlaenukontorite seire käigus tuvastati rida puudusi

Andmekaitse Inspektsioon tegi möödunud aasta oktoobrist tänavu aprillini koostöös tarbijakaitseametiga kiirlaenuandjate seiret eesmärgiga saada ülevaade sellest, kuidas kiirlaenuandjad klientide isikuandmeid töötlevad. Seire käigus tuvastati rida puudusi. Inspektsiooni seires osales 19 ettevõtet (...
16.06.2014

Teabevärava eesti.ee võimalused on kasutamata

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep andis täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate olukorrast isikuandmete kaitse ning avaliku teabe kättesaadavuse osas. Samuti räägiti tulevikuplaanidest. „Vaadates tagasi 5 aasta tagusele ajale, on inspektsiooni poole pöördumiste arv üle 5 korra...
13.06.2014

Eelinformatsioon 16. – 20. juunini

Esmaspäev, 16 juuni – peadirektor Viljar Peep esineb ettekandega Riigikogu põhiseaduskomisjonis isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2013. aastal. Teisipäev, 17. juuni – avaldame kokkuvõtte koostöös Tarbijakaitseametiga läbi viidud kiirlaenukontorite seire tulemuste...
10.06.2014

Andmekaitse Inspektsioon: Bussikaamerate eesmärk on piletimüügi järelevalve

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalve kaebuse osas, mis puudutas bussidesse paigaldatud ja bussijuhte jälgivaid kaameraid. Selgus, et konkreetsel juhul oli kaamerate eesmärk piletimüügi järelevalve. Kaamerate paigaldaja selgitustest selgus, et videovalvega bussides suurenes märgatavalt...
02.06.2014

Kaamera üldjuhul klassiruumi ei sobi

Andmekaitse inspektsioon nendib, et kuigi turvakaamerate kasutamine kooli territooriumil turvalisuse tagamiseks ja õppeotstarbel filmimiseks on igati mõistetav, ei saa pidada õigeks õpilaste, aga ka õpetajate pidevat jälgimist klassiruumides kogu koolipäeva vältel. Kool peab tõsisemalt arvestama...
02.06.2014

Isikuandmete kaitse on nutiseadmete rakendustes üldjuhul tagatud

Andmekaitse Inspektsioon hindas olukorra nutiseadmete rakenduste osas, mis puudutab  isikuandmete töötlemise korda, selle leitavust ja arusaadavust, heaks ning tõdes, et isikuandmete kaitse on nutiseadmete rakendustes üldjuhul tagatud. „Eesti kasutajale mõeldud nutiseadmete rakendustes on...

Lehed