Sa oled siin

Uudised

09.12.2013

AKI kutsub arste üles tervise infosüsteemi kannetesse tõsiselt suhtuma

Andmekaitse Inspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet ja Terviseamet pöörduvad arstide poole, et avalikult juhtida nende tähelepanu tervishoiuteenuse osutajatele seadusest tulenevale kohustusele edastada tervise infosüsteemi andmeid patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta, kuna hetkel on andmete...
05.12.2013

BUSINESSEUROPE: isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine vajavad paremat tasakaalu

Euroopa tööandjate katusorganisatsioon BUSINESSEUROPE pole rahul Euroopa uue andmekaitseraamistiku kavaga, kuna nende hinnangul on seal isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine ühisturul tasakaalust väljas. Organisatsioon peab isikuandmete kaitse kõrval oluliseks tõsta EL-i infomajanduse...
05.12.2013

Häkkerid on sisse murdnud ligi 2 miljonile kasutajakontole

Häkkerid on lahti muukinud järjekordse portsu sotsiaalvõrgustike kasutajate isikuandmeid. Sisse on murtud ligi 2 miljonile Facebooki, Google'i, Twitteri, Yahoo ja LinkedIni kontole ning paljudele muudele võrgulehtedele rohkem kui 100 riigis. Kõige ulatuslikumalt on rünnatud Hollandi, Tai, Saksamaa...
04.12.2013

AKI annab juhiseid infovarade hindamiseks

Hea andmetöötlustava kohaselt peab organisatsioon omama selget ülevaadet oma infosüsteemidest, andmebaasidest ja andmevoogudest, samuti tuleb hoolitseda andmete kvaliteedi, kättesaadavuse ja turvalisuse eest. Andmekaitse Inspektsioon andis välja abimaterjali, mille põhjal keskmise suurusega ja...
03.12.2013

(PM) Saksa firma testib Eestis lasteaedadele mõeldud äppi

Tallinna Vanalinna lasteaed osaleb äpi pilootprojektis, mis lihtsustab õpetajatel laste arengu dokumenteerimist ning annab vanematele omakorda detailse ülevaate lasteaia tegevusest ja lapse edusammudest. Spetsiaalselt lasteaedadele mõeldud võrgukeskkonnas töötavat dokumentatsioonisüsteemi saab...
03.12.2013

Andmekaitse Inspektsioonis päevakorral (49. nädal)

2.–4. detsembrini osalevad AKI peadirektor Viljar Peep ja arendusdirektor Kaja Puusepp Belgias, Brüsselis toimuval Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 93. täiskogul, kus ühe päevakorrapunktina arutatakse Eesti algatusel andmekaitseasutuste juhtimispraktikaid ja piiriülese koostöö ühtlustamist....
02.12.2013

Muutub tervishoiuteenuste korraldus

Piiriülest tervishoiuteenust saavale ja saada soovivale patsiendile tuleb alates 9. detsembrist tagada tema ravidokumentidele kaugjuurdepääs või kopeerimise võimalus. Samal ajal kaob nõue esitada patsiendile tema terviseandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tervishoiuteenuste...
27.11.2013

(BNS) ÜRO inimõiguste komitee kiitis heaks veebiprivaatsuse resolutsiooni

ÜRO peaassamblee inimõiguste komitee kiitis 26. novembril heaks Saksamaa ja Brasiilia algatatud veebiprivaatsuse resolutsiooni, mille eesmärk on kaitsta isikuandmeid internetis. Resolutsioon märgib, et valitsuste ja ettevõtete jälgimistegevus ja inimeste isikuandmete kogumine võib rikkuda...
27.11.2013

(BNS) Euroopa Liit soovib USA-lt isikuandmete tõhusamat kaitset

Euroopa Liit survestas Ameerika Ühendriike andma EL-i kodanikele õigust saada hüvitis, kui nende isikuandmeid väärkasutatakse. Teema kerkis üles USA senaatorite Euroopa-visiidi ajal 26. novembril. EL-i õigusvoliniku Viviane Redingi sõnul näitab USA delegatsiooni külaskäik, et USA ja EL räägivad ja...
26.11.2013

(PM) Google: eestlased teevad enne ostu netis põhjalikku uurimistööd

Google’i tarbijakäitumise uuring näitab, et eestlane teeb enne ostu internetis põhjalikku taustauuringut. Ligi 73% uuringus osalenud eestlastest uuris enne ostu toote või teenuse kohta võrgust – rohkem kui Euroopa ühe suurima e-kaubanduse turuga Suurbritannias (69%). 42% eestlastest kuulas...

Lehed