Sa oled siin

Uudised

30.12.2013

Euroopa andmekaitseasutused: Google rikub eurooplaste õigust privaatsusele

Andmekaitsedirektiivi kohaselt tuleb isikuandmete kogumisel lähtuda eesmärgikohasuse põhimõttest, kogudes ja töödeldes isikuandmeid üksnes kindlal eesmärgil andmete omaniku nõusolekul ja säilitades neid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Detsembris määras Hispaania andmekaitseasutus Google’...
17.12.2013

(PM) Häirekeskus võib saada õiguse abikõnesid positsioneerida ja avalikke turvakaameraid jälgida

Häirekeskus võib saada õiguse hakata hädaabinumbriga ühendust võtnuid mobiilselt positsioneerima ja jälgima reaalajas avalike turvakaamerate pilti, et vajadusel hädaabi ka ilma abikutsungita välja saata, kirjutab Postimees. Siseministeeriumist kooskõlastusringile läinud päästeseaduse muutmise...
17.12.2013

(PM) USA kohus: telefonikõnede andmete kogumine on põhiseadusega vastuolus

USA föderaalkohtunik otsustas, et telefonikõnede andmete massiline kogumine riikliku julgeolekuagentuuri NSA poolt on vastuolus riigi põhiseadusega, kuna põhiseaduse neljanda paranduse järgi on tegu põhjendamatu otsinguga. Kohtunik andis programmile esialgse keelu veendumuses, et kaebajad suudavad...
09.12.2013

AKI kutsub arste üles tervise infosüsteemi kannetesse tõsiselt suhtuma

Andmekaitse Inspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet ja Terviseamet pöörduvad arstide poole, et avalikult juhtida nende tähelepanu tervishoiuteenuse osutajatele seadusest tulenevale kohustusele edastada tervise infosüsteemi andmeid patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta, kuna hetkel on andmete...
05.12.2013

BUSINESSEUROPE: isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine vajavad paremat tasakaalu

Euroopa tööandjate katusorganisatsioon BUSINESSEUROPE pole rahul Euroopa uue andmekaitseraamistiku kavaga, kuna nende hinnangul on seal isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine ühisturul tasakaalust väljas. Organisatsioon peab isikuandmete kaitse kõrval oluliseks tõsta EL-i infomajanduse...
05.12.2013

Häkkerid on sisse murdnud ligi 2 miljonile kasutajakontole

Häkkerid on lahti muukinud järjekordse portsu sotsiaalvõrgustike kasutajate isikuandmeid. Sisse on murtud ligi 2 miljonile Facebooki, Google'i, Twitteri, Yahoo ja LinkedIni kontole ning paljudele muudele võrgulehtedele rohkem kui 100 riigis. Kõige ulatuslikumalt on rünnatud Hollandi, Tai, Saksamaa...
04.12.2013

AKI annab juhiseid infovarade hindamiseks

Hea andmetöötlustava kohaselt peab organisatsioon omama selget ülevaadet oma infosüsteemidest, andmebaasidest ja andmevoogudest, samuti tuleb hoolitseda andmete kvaliteedi, kättesaadavuse ja turvalisuse eest. Andmekaitse Inspektsioon andis välja abimaterjali, mille põhjal keskmise suurusega ja...
03.12.2013

(PM) Saksa firma testib Eestis lasteaedadele mõeldud äppi

Tallinna Vanalinna lasteaed osaleb äpi pilootprojektis, mis lihtsustab õpetajatel laste arengu dokumenteerimist ning annab vanematele omakorda detailse ülevaate lasteaia tegevusest ja lapse edusammudest. Spetsiaalselt lasteaedadele mõeldud võrgukeskkonnas töötavat dokumentatsioonisüsteemi saab...
03.12.2013

Andmekaitse Inspektsioonis päevakorral (49. nädal)

2.–4. detsembrini osalevad AKI peadirektor Viljar Peep ja arendusdirektor Kaja Puusepp Belgias, Brüsselis toimuval Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 93. täiskogul, kus ühe päevakorrapunktina arutatakse Eesti algatusel andmekaitseasutuste juhtimispraktikaid ja piiriülese koostöö ühtlustamist....
02.12.2013

Muutub tervishoiuteenuste korraldus

Piiriülest tervishoiuteenust saavale ja saada soovivale patsiendile tuleb alates 9. detsembrist tagada tema ravidokumentidele kaugjuurdepääs või kopeerimise võimalus. Samal ajal kaob nõue esitada patsiendile tema terviseandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tervishoiuteenuste...

Lehed