Sa oled siin

Uudised

29.08.2013

Laste terviseandmed

Täna kajastati mitmes ajakirjandusväljaandes juhtumit, kus lasteaiale ei antud teada lapse epilepsiahaigusest. Ekslikult peeti probleemiks isikuandmete kaitse seadust, mis takistavat laste terviseinfo liikumist koolidesse-lasteaedadesse. On tõsi, et terviseandmed on tundlik teave ja selle liikumine...
26.08.2013

UUT KODULEHEL: Teatis sideettevõtjale isikuandmetega seotud rikkumise kohta

25. augustil jõustub Euroopa Komisjoni määrus meetmete kohta, mille kohaselt on üldkasutatava elektroonilise sideteenuse osutajal kohustus teavitada pädevat riigiasutust isikuandmetega seotud rikkumisest. Eestis on selleks riigiasutuseks Andmekaitse Inspektsioon, kellele tuleb hiljemalt 24 tundi...
21.08.2013

Andmekaitseasutuste töörühm pöördus Euroopa Komisjoni poole, et selgitataks Ameerika Ühendriikide poolset isikuandmete kogumist

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm Artikkel 29 pöördus Euroopa Komisjoni asepresident Vivien Redingi poole seotult Ameerika Ühendriikide poolse isikuandmete kogumisega. Töörühm väljendab vajadust tuua ametlikul tasandil selgust internetiliikluse jälgimise teemasse. Kirjas väljendatakse, et...
21.08.2013

Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse kustutada rahvastikuregistrist saadud 19 708 inimese andmed

Linnaosale väljastati mullu rahvastikuregistrist 19 708 täisealise Eestis elava välismaalase andmed: nimi, vanus, aadress. Inspektsioon tegi ettekirjutuse rahvastikuregistrist saadud andmed kustutada. Linnaosa teatas ettekirjutuse täitmisest. Siseministeerium nõustus inspektsiooni ettepanekuga...
14.08.2013

UUT KODULEHEL: Andmekogude kooskõlastamisest

Valminud on kaks uut juhendit, mis puudutavad avaliku sektori andmekogude kooskõlastamist. Tutvu andmekogude asutajale ja pidajale mõeldud juhendiga: Andmekogude juhend  ja Andmekaitse Inspektsiooni nõuetega andmekogude kooskõlastamisel: Andmekaitse Inspektsiooni menetluskord riigi...
02.08.2013

UUT KODULEHEL: Soovitusi mobiiliseadme turvaliseks kasutamiseks

Andmekaitse ja tehnoloogia rubriik täienes uute soovitustega nutitelefoni kasutajatele.Koondatud soovitustes mobiiliseadme turvaliseks kasutamiseks ei ole midagi uut või tehniliselt keerukat, kuid pahatihti jätavad inimesed kasutamata lihtsad võimalused omi seadmeid kaitsta. Mobiiliseadme turvaline...
30.07.2013

UUT KODULEHEL: Kuidas kustutada arvutis ID-kaardi kasutusajalugu?

Arvuteis, kus on palju kasutajaid nähtub ID-kaardiga e-teenusesse sisenemisel eelnevate kasutajate sertifikaatide andmed s.h. nimi ja isikukood.Andmekaitse Inspektsioon soovitab avalike interneti punktide (raamatukogud, päevakeskused, pangad, iseteenindust võimaldavad ametiasutused jt) töötajail...
24.07.2013

Telefoniaparaadi positsioneerimist andmekaitse reeglistik ei takista

22. juuli TV 3 uudislugu rääkis sellest, et inimesele, kes jäi ilma oma telefonist, vastati politseist, et positsioneerimist takistab varga isikuandmete kaitse õigus.Andmekaitse Inspektsioon usub, et politsei selgitas kannatanule võimalikke menetluslikke ja tehnilisi takistusi telefoni...
04.07.2013

Andmekaitse Inspektsioon otsib oma meeskonda kahte inspektorit ja ühte andmeturbe eksperti!

Lisainformatsiooni inspektorite ametikohtade konkurssi kohta leiate siit. Lisainformatsiooni üldosakonna andmeturbeeksperdi ametikoha konkurssi kohta leiate siit.
04.07.2013

Kuulutati välja konkurss Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale.

Riigisekretär kuulutas välja konkurssi Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale. Rohkem informatsiooni leiate siit.

Lehed