Sa oled siin

Uudised

naine istub arvuti taga ja taustal sotsiaalmeedia märgid
25.03.2020

Millised ohud kaasnevad e-õppega?

Nüüd kui peame elama mõnda aega eriolukorras, on e-suhtluse osakaal suurem ja see tähendab rohkem mega või gigabaite igapäevases andmevahetuses ka õppetegevuse läbiviimisel. Suur osa andmetest on seejuures isikuandmed. Osad lapsevanemad on näidanud üles muret, et kodust kooli info saatmisel jääb...
20.03.2020

Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse kontekstis

Mitmed Euroopa ning teiste riikide andmekaitseasutused on tänaseks avaldanud seisukohti, kuidas on praeguses koroonaviiruse haiguse (COVID-19) olukorras võimalik tööandjatel enda töötajate isikuandmeid koguda ning edaspidiselt töödelda. Näiteks on avaldanud ühise seisukoha mitmed Saksamaa...
20.03.2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldus seoses COVID19-ga

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta COVID-19 puhangu kontekstis. Vastu võetud 19. märtsil 2020 Euroopa Andmekaitsenõukogu on vastu võtnud järgmise avalduse: Valitsused ning avaliku ja erasektori organisatsioonid kogu Euroopas võtavad meetmeid COVID-19 ohjeldamiseks ja leevendamiseks. See võib...
Naise näol raspiraator
16.03.2020

Kas töötajat saab kohustada rääkima kõike oma tervislikust seisundist?

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on saanud pöördumisi tööandjatelt küsimuses, kas tööandjal on õigus koroonaviiruse leviku olukorras nõuda töötajatelt terviseandmeid, et otsustada töötajate tööle lubamine. AKI peab vajalikuks selgitada, et nn õigustatud huvi alusel ei tohi töödelda eriliigilisi...
13.03.2020

Vastuvõtuajad on ajutiselt tühistatud

Inspektsioonile saab kirjutada e-posti aadressile info@aki.ee või valitud ametnikule https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid#tootajad    
Kagukeskuse tualettruum
28.02.2020

Kroonikeskuse ja Kagukeskuse omanikud said ettekirjutus-hoiatuse tualettruumidest kaamerate eemaldamiseks

Andmekaitse Inspektsioon tegi 25. veebruaril Rakvere Kroonikeskusesse toimunud kontrollkäigu tulemusel ettekirjutus-hoiatuse tualettidesse paigaldatud kaamerate eemaldamiseks, mille mittetäitmine toob kaasa 24 000 euro suuruse sunniraha. „Kuna andmetöötleja ei ole vastanud inspektsiooni...
värvilised pliiatsid
11.02.2020

Andmekaitse ei tohi saada õpetamisel takistuseks

Üks osa inimesi ei avalda põhimõtte pärast endast internetis kunagi ühtegi pilti ja mõjutavad ka oma lapsi sedaviisi käituma. Teine osa inimesi võib aga osaleda kasvõi tõsielusarjas ja rääkida oma kogemusest kuni vägagi intiimsete haiguste põdemiseni välja ja ei koonerda ka oma lapse piltide...
Fotol Andmekaitse Inspektsiooni maja silt
10.02.2020

Tartu rattaringluse andmelekke menetlus ei tuvastanud ohte kasutajatele

Möödunud aasta 9. juulil esitatud Tartu Linnavalitsuse rikkumisteate põhjal alanud rattaringluse andmelekke menetlus monitooris põhjalikult kogu süsteemi ning tuvastas, et andmekaitseliselt võivad kasutajad end turvaliselt tunda. Inspektsioon juhtis siiski Tartu Linnavalitsuse tähelepanu asjaolule...
Klient seisab leti juures ja tema nägu on kuvatud ekraanile
03.02.2020

Vastuvõetud Euroopa videojälgimise juhis säilitas kehtinud põhimõtted, kuid muutis biomeetria käsitlust

Euroopa Andmekaitsenõukogu 28. jaanuaril 2020 vastuvõetud videojälgimise juhis nutikatele ja traditsioonilistele kaameratele muutis senist arusaama biomeetrilistest isikuandmetest, kuid põhimõttelisi muudatusi see kaamerate kasutamise reeglitesse ei ole toonud. Uue biomeetria käsitluse järgi...
28.01.2020

Pille Lehis: andmekaitses peab valitsema minimalism

Üks Eesti ulmekirjanik on veel enne digiplahvatust arutlenud, et pime keskaeg sobib ulmejuttudeks kõige paremini, sest siis oli info kättesaamine raske. Seetõttu on raamatukangelaste eludesse võimalik üles ehitada igasuguseid fantaasiamaailmu, just selliselt nagu kirjaniku mõttelend seda parasjagu...

Lehed