Sa oled siin

Uudised

pastapliiats
07.01.2020

2019 tõi enam kui sada teavitust andmekaitselisest rikkumisest

Inimeste privaatsus oli aastal 2019 AKI-le edastatud rikkumisteadete järgi ohus 115 korral, kuna aasta jooksul registreeris inspektsioon selles arvus intsidente, mille põhjuseks oli enamasti kas andmetöötleja hooletus või vähene teadlikkus ning mis neljal korral põhjustasid ka töötaja vallandamise...
Peadirektor Pille Lehise portreefoto
04.12.2019

Pille Lehis: Privaatsuse kurja juur

Reeglid ei sünni kunagi tühja koha pealt. Olukorras, kus üks infokild võib hetkega jõuda miljarditesse arvutitesse, on andmekaitsereeglid ülimalt olulised. Iga üles nopitud või saadud infokild, mis sisaldab kellegi isikuandmeid, ei kuulu ainult üles noppijale.  Peadirektor Pille Lehis...
valvekaamera ühiskondlikus ruumis
28.11.2019

Miks on kaamerate kasutamise reeglid ranged?

Kuigi ükski seadus ei ütle konkreetselt, et kaamera kasutamisel on andmetöötlusreeglid rangemad, tuleb siiski tõdeda, et mida intensiivsem on riive inimesele, seda rohkem võidakse temalt nõuda läbipaistvust ja kõikidest reeglitest täpset kinnipidamist. Vaevalt et inimesed tunnevad huvi oma...
Euroopa Komisjoni logo
27.11.2019

Euroopa Andmekaitsenõukogu suunas avalikule konsultatsioonile lõimitud ja vaikimisi andmekaitse juhise

Euroopa Andmekaitsenõukogu (EDPB) võttis vastu avalikule konsultatsioonile suunamiseks juhise lõimitud ja vaikimisi andmekaitse rakendamiseks. Lõimitud andmekaitse ühendab kõiki privaatsuse kaitse meetmeid alates isikuandmete töötlust ettevalmistavatest toimingutest kuni protsessi viimase etapini...
Hoiatusmärk
21.11.2019

Andmekaitse Inspektsioon alustas menetlust tualetti paigaldatud kaamera õigsuse väljaselgitamiseks

Esmaspäeval, 18. novembril sai inspektsioon tähelepanelikult kodanikult vihje Võru Kagukeskuse meeste tualettruumi paigaldatud valvekaamera kohta. Esialgselt laekunud info kohaselt oli kaamera paigaldatud noorte vandaalitsemise ja pahategude peatamiseks ning seadeldis ei olevat ühendatud ehk siis...
Käed läptopi klaviatuuril
19.11.2019

Kohtuotsus sõnavabaduse vastutusest

Hiljuti sai avalikuks Tallinna Ringkonnakohtu otsus tsiviilasjas 2-17-9739, mis mõistis meediaväljaandelt ja esmakordselt ka meediaväljaande jaoks töötanud ajakirjanikelt ettevõtja kasuks välja rahalise hüvitise meediaväljaandes ilmunud valeväite avaldamise eest. Antud otsuse valguses on...
Maria Muljarova portree
13.11.2019

Kaamera kasutamisel töösuhetes on reeglid täienenud

Kust tulevad reeglid? Euroopa Liidu tasemel sätestab igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 8. Selle lõikest 2 tuleneb andmetöötlejale kohustus töödelda isikuandmeid asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase isiku nõusolekul või muul...
Vanem ja laps jalutavad mööda teed
28.10.2019

Lapsel on samuti õigus oma isikuandmete üle otsustada sotsiaalmeedias

Teovõimeliseks saab inimene siis, kui ta suudab oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kuigi seadus annab täieliku teovõimelisuse 18-aastastele, on võimalik piiratud teovõimet kohtu kaudu laiendada alates inimese 15. eluaastast. Samuti näeb õigus ette, et 13-aastastel on võimalik saada ilma vanema...
Big Ben
24.10.2019

Leppeta Brexit

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas andmetöötlejatele info, kuidas toimida Suurbritanniasse isikuandmete edastamisel leppeta Brexiti korral. Dokument on kättesaadav EDPB veebilehel
Maakeral on kujutatud arvutivõrk
22.10.2019

Euroopa Kohtu otsus muutis otsingumootorist eemaldatavate linkide territoriaalset kohaldumisala

Kohus leidis, et kui Google rahuldab inimese taotluse ja eemaldab tema isikuandmeid sisaldava lingi, ei pea seda eemaldama otsingumootori kõikidelt versioonidelt vaid ainult neist, mis on kättesaadavad Euroopa Liidu liikmesriikides. Otsingumootorist lingi kustutamiseks peab tulema alus...

Lehed