Sa oled siin

Uudised

küsimärk
06.08.2020

Andmekaitse Inspektsioon alustas kuulutuskeskkonna andmelekke uurimist

Andmekaitse Inspektsioon alustas 5.08.2020 Imperal Varad OÜ suhtes omaalgatusliku järelevalvemenetlusega, et uurida kuulutuskeskkonna veebilehel kuuluta24.ee toimunud andmelekke asjaolusid. Eelinfo põhjal on teada, et kuulutuskeskkonnast on lekkinud enam kui aasta tagasi 27 000 kliendi e-posti...
Paragrahv lipul
17.07.2020

Ameerika Ühendriikidesse on isikuandmete edastust veelgi karmistatud

Ameerika Ühendriikidesse on alates juuli keskpaigast isikuandmete edastust veelgi karmistatud, sest Euroopa Kohus tühistas seni Euroopa Liidu ja USA ettevõtetele kindlust pakkunud andmekaitseraamistiku Privacy Shield. Alates 16. juulist 2020 on Privacy Shield´i nimekirja kantud USA ettevõtetega...
kontorilaud
06.07.2020

Esimesel poolaastal võttis inspektsioon luubi alla dokumendiregistrid

Järelevalvetoimingute käigus leidis inspektsioon 2020. aasta esimesel poolaastal puudusi avaliku teabe kättesaadavaks tegemise või eraelulise info kaitsmisega 6 omavalitsuse dokumendiregistrites, mille peale algatas menetluse puuduste kõrvaldamiseks. Põhilisteks vigadeks dokumendiregistri...
01.07.2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldas suunised isikuandmete töötlemiseks seoses COVID-19 puhanguga

Euroopa Andmekaitsenõukogu on COVID-19 puhanguga seoses vastuvõtnud 2 olulist suunist, mille eestikeelsed variandid on kättesaadavad allolevate linkide kaudu Suunised 3/2020 terviseandmete töötlemise kohta teadusuuringute eesmärgil seoses COVID-19 puhanguga Vastu võetud 21. aprillil 2020...
Inimene läptopi taga
03.06.2020

Inspektsioonil valmis õiguslik analüüs majandusinfo portaalide tegevuse kohta

Eestis tegutseb mitmeid majandustegevuse andmeid avaldavaid infoportaale, millede tegevuse osas on Andmekaitse Inspektsioon (AKI) alustanud seiret, et selgitada välja kas andmetöötlus vastab andmekaitsereeglitele ja on põhimõtetega kooskõlas. „Inspektsioon on saanud aastate jooksul sadu murelikke...
videokaamera aknalaua küljes
19.05.2020

Kaamerate kasutamine elamualadel

Kortermajade ja eramute lahutamatuks osaks on saanud üha enam videokaamerad, mis on kinnitatud trepikodadesse, välisfassaadile, aknalaudadele või igasuguste postide külge ja mis ööpäevaringselt salvestavad erinevat liikumist. Kui naabrite-vahelised läbisaamised ei ole mingil põhjusel head, võib...
Vaade Tallinnale
18.05.2020

Aastaraamat 2019 on avaldatud ka veebiversioonina

Täna, 18. mail avaldatud Andmekaitse Inspektsiooni aastaraamatust leiab sarnaselt eelnevatele aastakokkuvõtetele mitmeid aktuaalsete probleemide käsitlusi õiguspraktikutelt, samuti ülevaate aasta jooksul toimunud olulisematest muutustest andmekaitseõiguses ja õigusloomes osalemisest ning sellestki...
Õigustatud huvi juhend tekstina sinisel taustal
15.05.2020

Valmis õigustatud huvi juhend

Peale isikuandmete kaitse üldmääruse kehtimahakkamist on üha enam kuulda, et isikuandmete töötlemine põhineb sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi. Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on...
Haamer
06.05.2020

Eesti õiguskorda on tulemas haldustrahv

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile haldustrahviõiguse kontseptsiooni, mis lubaks finants-, konkurentsi- ja andmekaitseõiguse rikkumistele edaspidi tõhusamalt reageerida. Rikkumised, mille eest võib tulevikus haldustrahvi määrata, koos võimalike trahvimääradega nähakse ette eriseadustes...
17.04.2020

Noomitus sideettevõtjale vale informatsiooni andmise eest

Inspektsioon menetles juhtumit, kus inimesele jäi arusaamatuks, millisel õiguslikul alusel tegi sideettevõte numbriliikuvuse käigus talle müügikõne, kui selleks ei olnud antud vastavat nõusolekut. Seda enam, et sideettevõte tegi müügikõne, mida ta kliendi arvates ei oleks tohtinud teha, sest klient...

Lehed