Sa oled siin

Uudised

24.07.2018

Tööpakkumine inspektorile

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiame õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel. Isikuandmete kaitse on ühiskonda läbiv teema....
06.07.2018

Euroopa vaidleb mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamise üle

Euroopa andmekaitsenõukogu juuli alguse koosolekul arutati mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamist. „Mõjuhinnangu koostajate nimekiri on tõsine proovikivi Euroopa andmekaitsenõukogule“, leiab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Ei üldmäärus ega mõjuhinnangu kohta käiv...
06.07.2018

Kolmandatesse riikidesse andmete edastamisel tuleb andmetöötlejatel lähtuda isikuandmete kaitse üldmäärusest

Andmetöötlejate isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu asuvate riikide ettevõtetele on reguleeritud Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 44-50. Üldpõhimõte kolmandatesse riikidesse andmete edastamisel on, et kõigepealt peab edastamiseks olemas olema õiguslik alus. Seejärel...
02.07.2018

Andmekaitsespetsialist on esimese poolaasta nõuandetelefoni enimkäsitletud teema

Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefoni kõnede arv on käesoleva aasta esimesel poolaastal kahekordistunud võrreldes eelmise aastal sama perioodiga, peamised küsimused olid seotud isikuandmete kaitse ja üldmääruse jõustumisega. „Tervelt 84% kõigist 1566 infoliinile poolaasta jooksul laekunud...
14.06.2018

Andmekaitse Inspektsiooni teostab järelvalvet kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel

Valitsus võttis 13. juunil 2018 Riigikogust tagasi uue isikuandmete kaitse seaduse, mis Andmekaitse Inspektsiooni jaoks tähendab, et kuni on veel uus isikuandmete kaitse seadus vastu võtmata, teostab inspektsioon järelvalvet seni kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel. „Väärteokaristamine...
12.06.2018

Kuidas AKI töötleb isikuandmeid?

Andmekaitse Inspektsioon koostas näidismaterjalina avaliku sektori asutustele ülevaate, kuidas institutsioon ise isikuandmeid töötleb. „Erinevalt avalikest andmekaitsetingimustest on töötlemisülevaade asutuse sisemiseks kasutuseks loodud dokument,“ selgitas AKI peadirektor Viljar Peep, kes lisas,...
01.06.2018

Praktiline juhend isikuandmete töötlejatele

Inspektsioon süstematiseeris ja võttis ühtede kaante vahele kokku praktilised soovitused uue andmekaitseõiguse rakendajatele. „Isikuandmete töötleja üldjuhend“ tugineb inspektsiooni enda teemaartiklitele ning Euroopa andmekaitseasutuste hiljutistele ühisseisukohtadele ning viitab ka...
27.04.2018

Ettevõtte andmekaitsespetsialisti määramisest tuleb teatada inspektsioonile

25. mail jõustuva EL andmekaitse üldmääruse kohaselt peavad kõik asutused ja paljud ettevõtted määrama andmekaitsespetsialisti. Määramisest tuleb teatada Andmekaitse Inspektsioonile. Teadete esitamiseks on loodud mugav online-kanal. Üldmääruse kohaselt peavad andmekaitsespetsialisti (AKS) määrama...
24.04.2018

Tehnoloogiaettevõtete loodud juhend aitab tarkvara tellijatel tagada isikuandmete kaitset

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostas koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga juhendmaterjali, mis aitab tarkvaraarenduse tellijal tagada isikuandmete kaitset. "Juhendmaterjali koostamise algatusettepaneku tegid ITL-i liikmed," selgitab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. "Info- ja...
23.04.2018

Andmekaitse Inspektsioon jagab soovitusi sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitas möödunud nädalal põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile ettekande, milles võttis kokku möödunud 2017. aasta. Ühtlasi jagas inspektsiooni peadirektor aastaettekandes soovitusi ka sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele. Nii...

Lehed