Sa oled siin

Uudised

14.06.2018

Andmekaitse Inspektsiooni teostab järelvalvet kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel

Valitsus võttis 13. juunil 2018 Riigikogust tagasi uue isikuandmete kaitse seaduse, mis Andmekaitse Inspektsiooni jaoks tähendab, et kuni on veel uus isikuandmete kaitse seadus vastu võtmata, teostab inspektsioon järelvalvet seni kehtiva isikuandmete kaitse seaduse alusel. „Väärteokaristamine...
12.06.2018

Kuidas AKI töötleb isikuandmeid?

Andmekaitse Inspektsioon koostas näidismaterjalina avaliku sektori asutustele ülevaate, kuidas institutsioon ise isikuandmeid töötleb. „Erinevalt avalikest andmekaitsetingimustest on töötlemisülevaade asutuse sisemiseks kasutuseks loodud dokument,“ selgitas AKI peadirektor Viljar Peep, kes lisas,...
01.06.2018

Praktiline juhend isikuandmete töötlejatele

Inspektsioon süstematiseeris ja võttis ühtede kaante vahele kokku praktilised soovitused uue andmekaitseõiguse rakendajatele. „Isikuandmete töötleja üldjuhend“ tugineb inspektsiooni enda teemaartiklitele ning Euroopa andmekaitseasutuste hiljutistele ühisseisukohtadele ning viitab ka...
27.04.2018

Ettevõtte andmekaitsespetsialisti määramisest tuleb teatada inspektsioonile

25. mail jõustuva EL andmekaitse üldmääruse kohaselt peavad kõik asutused ja paljud ettevõtted määrama andmekaitsespetsialisti. Määramisest tuleb teatada Andmekaitse Inspektsioonile. Teadete esitamiseks on loodud mugav online-kanal. Üldmääruse kohaselt peavad andmekaitsespetsialisti (AKS) määrama...
24.04.2018

Tehnoloogiaettevõtete loodud juhend aitab tarkvara tellijatel tagada isikuandmete kaitset

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koostas koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga juhendmaterjali, mis aitab tarkvaraarenduse tellijal tagada isikuandmete kaitset. "Juhendmaterjali koostamise algatusettepaneku tegid ITL-i liikmed," selgitab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. "Info- ja...
23.04.2018

Andmekaitse Inspektsioon jagab soovitusi sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitas möödunud nädalal põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile ettekande, milles võttis kokku möödunud 2017. aasta. Ühtlasi jagas inspektsiooni peadirektor aastaettekandes soovitusi ka sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele. Nii...
19.04.2018

Kas andmekaitsespetsialist peab läbima koolituse?

Küsimus: Meie ettevõttel on isikuandmete kaitse üldmääruse järgi kohustus määrata andmekaitsespetsialist. Ettevõttes on olemas inimene, kes on ka varasemalt andmekaitseküsimustega tegelenud, kuid kes ei ole läbinud andmekaitsespetsialisti koolitust. Kas võime ta määrata andmekaitsespetsialistiks...
16.04.2018

Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle andmeturbeinspektori

Sul on põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmeturbe rakendamise võimalustest ning tunned huvi andmekaitse valdkonna vastu? Andmekaitse Inspektsioon pakub Sulle huvitavat tööd väikeses kollektiivis. Andmekaitse valdkonnas on huvitavad ajad - andmekaitseõigus on uuenemas ning Euroopa Liidus...
28.03.2018

Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle avalike suhete nõuniku

Sul on hulganisti häid ideid, kuidas keerulisi sõnumeid lihtsalt ja selgelt edasi anda? Sulle pakub huvi nii sise- kui väliskommunikatsiooni planeerimine? Meediasuhtlus mitte ei kohuta Sind, vaid paneb silma särama? Andmekaitse Inspektsioon pakub Sulle huvitavat ja arendavat tööd väikeses...
27.03.2018

Delikaatsete isikuandmete töötlemisest

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega kaob senine delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus. Samuti toob määrus kaasa uue mõiste – delikaatsete isikuandmete asemel räägime edaspidi eriliiki isikuandmetest. Kõigil ettevõtetel-asutustel, kes oma tegevuse käigus delikaatsete...

Lehed